Stránky jsou ve výstavbě.


Moderna a postmoderna

 V Časopise Christ in der Gegenwart č. 47/2012 byl publikován článek Chistopha Shulte „Ist die Welt noch modern?. Pojednává o epoše moderny a postmoderny a stojí za přečtení. V prvé kapitole se předkládá článek v překladu, ve druhé kapitole bude pojednáno o moderně a postmoderně podle internetu a ve třetí kapitole závěr.

 
 

CIG č. 47/2012.Chriszoph Schulte: „Ist die Welt noch modern?"

 

         Narození Ježíše Krista, konstantinský obrat, věk reformace, snad ještě Druhý Vatikánský koncil – časy jsou dlouho pryč, v nichž celé epochy případně epochální body obratu byly nazývány podle náboženských nebo církevně politických událostí. Také v aktuálních debatách o otázce, ve které epoše vlastně žijeme a které znaky jsou jí vlastní, narážíme sotva ještě na pojmy „náboženství", „víra" nebo „církev". Otázka epochy, opět položená žurnalistou Thomasem Assheuerem v týdeníku „Die Zeit" (26. července), mohla by však přesto pomoci křesťanům pochopit dnes lépe význam či bezvýznamnost náboženství.

         „Postdemokracie" a „pozdní kapitalismus" nebo „pozdní moderna" a „postmoderna" jsou rozporné, často akademicky sklauzírované pojmy společenských věd.

 
Přiložené soubory
Moderna a postmodema..doc