Stránky jsou ve výstavbě.


New Age a Svobodné zednářství

New Age a Svobodné zednářství jsou dvě organizace, které hrály a hrají důležitou roli v našem společenském životě jako negativní postup ve věci náboženství a víry. Věnujme jim proto pozornost. V první kapitole bude pojednáno s oporou v internetu o New Age, druhá kapitola bude určena obsahu Svobodného zednářství opět podle citací a parafrází internetu. Ve třetí kapitole se pokusíme o vytvoření závěru o obou organizacích.

 
 

New Age a Svobodné zednářství jsou dvě organizace, které hrály a hrají důležitou roli v našem společenském životě jako negativní postup ve věci náboženství a víry. Věnujme jim proto pozornost. V první kapitole bude pojednáno s oporou v internetu o New Age, druhá kapitola bude určena obsahu Svobodného zednářství opět podle citací a parafrází internetu. Ve třetí kapitole se pokusíme o vytvoření závěru o obou organizacích.

 

                                               New Age.

 

         Internet: New Age představuje zastřešující označení pro celou řadu lidí, organizací, akcí, praktik a myšlenek. Skládá se z několika myšlenkových proudů, má svou vlastní a náboženskou interpretaci a dovolává se vědeckých názorů. Obsahem jsou čtyři pilíře:

Pokus o oporu ve vědě. 2. Náboženství Orientu. 3. Nová psychologie

4. Znamení Vodnáře a nové náboženství.

 
Přiložené soubory
New Age a Svobodné zednářství.doc