Stránky jsou ve výstavbě.


Historické vědy

K.R.Popper ve  studii „Otevřená společnost a její nepřátelé". (Oikúmené, Praha 1994) zabývá se otázkou historických věd a problematikou historicismu.  Tato témata budou v přímých citacích autora předmětem prvé kapitoly. Ve druhé kapitole pak se pokusíme podat vlastní výklad a interpretaci těchto otázek.

 
 

K.R.Popper ve  studii „Otevřená společnost a její nepřátelé". (Oikúmené, Praha 1994) zabývá se otázkou historických věd a problematikou historicismu.  Tato témata budou v přímých citacích autora předmětem prvé kapitoly. Ve druhé kapitole pak se pokusíme podat vlastní výklad a interpretaci těchto otázek.

                  Věrnost pravdě historických věd.  

Vědy, které se zajímají o specifické události a jejich vysvětlení, můžeme na rozdíl od věd zobecňujících nazvat vědami historickými. Tento pohled na dějiny objasňuje, proč tolik badatelů na poli historie a jejich metod trvá na tom, že je zajímá specifická událost a nikoli nějaké univerzální zákony. Z našeho hlediska totiž nemohou existovat žádné historické zákony. Zobecnění náleží prostě do jiné oblasti zájmu, kterou je třeba ostře odlišit od zájmu o specifické události a jejich kauzální vysvětlení, což je věcí historie. Ti, které zajímají zákony, se musí obrátit k zobecňujícím vědám (např. k sociologii). Náš pohled rovněž objasňuje, proč byla historie často popisována jako „události minulosti, jak se skutečně staly".

 
Přiložené soubory
1.Popper..doc