Stránky jsou ve výstavbě.


Řád

Filosof, právník a ekonom F.A. Hayek ve svém díle „Právo, zákonodárství a svoboda" zabývá se otázkou řádu a pravidel a jde o tak závažnou  problematiku, kterou je třeba pro její dosah na celou lidskou společnost se zabývat v jejích citacích a parafrázích. To je předmětem prvé kapitoly, druhá kapitola obsahuje výklad některých pojmů.

 
 

Filosof, právník a ekonom F.A. Hayek ve svém díle „Právo, zákonodárství a svoboda" zabývá se otázkou řádu a pravidel a jde o tak závažnou  problematiku, kterou je třeba pro její dosah na celou lidskou společnost se zabývat v jejích citacích a parafrázích. To je předmětem prvé kapitoly, druhá kapitola obsahuje výklad některých pojmů.   

Pojmy konstrukce a vývoj jsou dva způsoby vedoucí k velmi různým závěrům. Konstrukce je názor, který má za to, že lidské instituce budou sloužit lidským účelům jen tehdy, jsou-li pro tyto účely uvědoměle vytvořeny, dále má také za to, že fakt, že nějaká instituce existuje, znamená, že bude pro nějaký účel vytvořena a vždycky má za to, že bychom měli společnost a její instituce přetvořit tak, aby veškeré naše jednání bylo zcela vedeno známými účely.

 
Přiložené soubory
Řád.doc