Stránky jsou ve výstavbě.


„Otevřená" a „uzavřená" společnost

Filosof a politolog K.R,Popper ve svém díle  „Otevřená společnost a její nepřátelé", Oikúmené, Praha, 1994, se zabýval problematikou „otevřené" a „uzavřené" společnosti. Věnujme svou pozornost jeho citovanému a parafrázovanému dílu v prvé kapitole, druhá kapitola bude obsahovat vlastní stanovisko k věci.

 
 

Filosof a politolog K.R,Popper ve svém díle  „Otevřená společnost a její nepřátelé", Oikúmené, Praha, 1994, se zabýval problematikou „otevřené" a „uzavřené" společnosti. Věnujme svou pozornost jeho citovanému a parafrázovanému dílu v prvé kapitole, druhá kapitola bude obsahovat vlastní stanovisko k věci.

 

Tato kniha se pokouší ukázat, že se civilizace ještě nevzpamatovala z otřesu svého zrodu – z přechodu od kmenové či „uzavřené společnosti", jež se podřizovala magickým silám k „otevřené společnosti", která uvolňuje kritické schopnosti člověka. Pokouší se ukázat, že otřes tohoto přechodu je jedním z faktorů, které umožnily vznik oněch reakčních hnutí, která usilovala a dosud usilují o svržení civilizace a o návrat do kmenové společnosti. To, čemu říkáme dnes totalitarismus, přináleží podle této knihy k tradici, která je stejně stará – anebo stejně mladá – jako sama naše civilizace. Snaží se tak přispět k našemu pochopení totalitarismu a důležitosti boje proti němu. Dále se snaží vyzkoušet aplikaci kritické a racionální vědecké metody na problémy otevřené společnosti. Analyzuje principy demokratické společenské obnovy, principy toho, co mohu snad označit „postupné sociální inženýrství".

 
Přiložené soubory
2.Popper.doc