Stránky jsou ve výstavbě.


Pozvánka na 3. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1

Milé sestry a vážení bratři ,

dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na 3. členskou schůzi naší organizace v roce 2013 .

Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 9.5.2013 od 17.00 hod. v paláci Charitas , Karlovo nám. 5 , Praha 2 .

Tentokráte se sejdeme v zasedací místnosti ve 2. patře .

 
 

Milá sestro,Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1, která se koná ve čtvrtek  9.5.2013  od 17.00 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 

Program členské schůze :

-         Zahájení

-         Přijetí nového člena

-         Politická informace

-         Diskuse k Pražské městské konferenci konané 25.5.2013

-         Diskuse k volebním sjezdu KDU-ČSL, konanému8 a9.6.2013 v Olomouci

-         Ukončení členské schůze v 18.10 

+   pro zájemce je plánován po skončení této členské schůze společný odchod na mši svatou, která se bude konat od 18.30 hod. v kostele sv.Jiljí, Husova ulice, Praha 1, u příležitosti slavnosti Nanebevstoupení Páně. 

Na této členské schůzi budete moci zaplatit členské příspěvky na rok 2013.
Platbu příspěvků možno dohodnout též individuálně a to na tel. 731 192 412 nebo na tel. 722 541 194  u sestry Dagmar Chrištofové, pokladníka naší organizace.