Stránky jsou ve výstavbě.


Presumpce neviny – in dubio pro reo – důkazní břemeno – retroaktivita - ne bis de idem neboli res iudicata – promlčení

V právu je zachováváno vedle jiného těchto šest právních zásad či principů:  Presumpce neviny, In dubio pro reo, Důkazní břemeno, Zákaz retroaktivity, Ne bis de idem čili res iudicata a promlčení Uvedené zásady jsou koncipovány převážně ve prospěch osoby obžalované a nebude na škodu, když se u nich trochu pozastavíme a pouvažujeme o nich, neboť mohou s nimi být spojeny některé pochybnosti. Tato úvaha je určena Společenství seniorů pro studium obecných věd a rozšíření obecného vzdělání.  

 
 

V právu je zachováváno vedle jiného těchto šest právních zásad či principů:  Presumpce neviny, In dubio pro reo, Důkazní břemeno, Zákaz retroaktivity, Ne bis de idem čili res iudicata a promlčení Uvedené zásady jsou koncipovány převážně ve prospěch osoby obžalované a nebude na škodu, když se u nich trochu pozastavíme a pouvažujeme o nich, neboť mohou s nimi být spojeny některé pochybnosti. Tato úvaha je určena Společenství seniorů pro studium obecných věd a rozšíření obecného vzdělání.   

 

                                      Presumpce neviny.

 

         Tato právní zásada vychází ze stanoviska, že osoba, která je považována za pachatele nějakého trestného činu, nesmí být nikým zbavena své lidské důstojnosti a dokud není pravomocně odsouzena za předpokládaný trestný čin, má na ni být pohlíženo jako na osobu zcela prostou viny a plnoprávnou.

         Dejme tomu, že tento obžalovaný je u soudu prvé instance odsouzen pro trestný čin, neodvolá se a neodvolává se ani právní zástupce. Soudní rozsudek nabude právní moci, což potvrzuje, že pachatel byl odsouzen po právu a soudní řízení končí. Tímto potvrzením právní moci na vyhotoveném rozsudku také končí u konkrétního pachatele zásada presumpce neviny, neboť již soud závazně a pravomocně rozhodl, že pachatel se zločinu skutečně dopustil.

         Dejme tomu však, že souzený člověk nebo státní zástupce podají proti rozhodnutí soudu první instance odvolání k soudu druhé instance, takže toto prvé soudní rozhodnutí není ještě v právní moci a souzený člověk má možnost na nárok na zásadu presumpce neviny a je třeba, aby proběhlo ještě další soudní řízení u soudu vyšší instance, než byl první soud. Vyšší soud druhého stupně má možnost rozsudek soudu prvního stupně zrušit a kauzu vrátit soudu prvního stupně k dalšímu projednáváni sporné věci. V tom případě presumpce neviny trvá dále, neboť rozsudek nedospěl k právní moci a obžalovaný je stále považován za nevinného. Soud odvolací může také rozhodnout ve věci samé a buď obžalovaného osvobodí a zprostí obžaloby nebo rozhodne v jeho  neprospěch a v jeho vinu. V tom případě končí také zásada presumpce neviny,  buď je tu vina nebo není.