Stránky jsou ve výstavbě.


Úvaha o podstatě korupce

V současné době státní zastupitelství a policie řeší případ několika obviněných, kteří jsou zatím ve vazbě, o jejich trestném případu korupce. Poněvadž je to kauza zajímavá, nebude na škodu, budeme-li o ní teoreticky uvažovat. V prvé kapitole probereme normální případ alokace státních zakázek podle předpisu demokratického systému vlády, druhou kapitolu věnujeme úvaze o běžných korupčních případech alokace státních zakázek, ve třetí kapitole probereme náš aktuální případ a čtvrtá kapitola bude obsahovat náš vlastní závěr. Úvaha je určena pro studium v rámci Sdružení křesťanských seniorů a pro zvýšení obecné vzdělanosti.

 
 

V současné době státní zastupitelství a policie řeší případ několika obviněných, kteří jsou zatím ve vazbě, o jejich trestném případu korupce. Poněvadž je to kauza zajímavá, nebude na škodu, budeme-li o ní teoreticky uvažovat. V prvé kapitole probereme normální případ alokace státních zakázek podle předpisu demokratického systému vlády, druhou kapitolu věnujeme úvaze o běžných korupčních případech alokace státních zakázek, ve třetí kapitole probereme náš aktuální případ a čtvrtá kapitola bude obsahovat náš vlastní závěr. Úvaha je určena pro studium v rámci Sdružení křesťanských seniorů a pro zvýšení obecné vzdělanosti.  

 

Alokace státních zakázek v demokratickém systému vlády.

 

Pro alokaci státních zakázek v demokratickém systému vlády je závazné, aby cena za provedení zakázky odpovídala přiměřené výši podle běžné tržní úvahy a soutěže kontrahentů, aby nebyla předražena, aby byly dodrženy smluvní podmínky kvality zakázky a aby ceně odpovídal hodnotový audit objednaný státním zájemcem.

         Demokratický stát tedy nemůže zadávat objednávky pro svou potřebu autoritativně a autokraticky, nýbrž musí podrobit objednávku pro stát pečlivému zkoumání a tržní soutěži. Proto tato naše alokace objednávek prováděná bez tržní soutěže a ze strany státu libovolně komukoli je v rozporu s naším právem a je soustavně kritizována a napadána i ze strany úřadů Evropské Unie. EU podrobuje naše žádosti o proplacení našich státních zakázek odmítavě s poukazem na to, že jsou podány s nebezpečím korupce a že evropské společenství není ochotno se na takovéto korupci podílet ke své tíži. Za tohoto stavu pak, je-li již zadání objednávky definitivní, zakázka je již uskutečněna nebo dokonce ukončena, jdou náklady na takovouto objednávku ze strany našeho státu k jeho tíži a k proplacení ze státního rozpočtu k tíži státu a tedy k růstu státního dluhu a k tíži všech občanů jako daňových poplatníků. Korupční zakázky proto postihují stát a jeho občany. A to je stav našeho práva.

 
Přiložené soubory
Úvaha o podstatě korupce.doc