Stránky jsou ve výstavbě.


Co je třeba uvážit z hlediska volební kampaně?

Politické dění ve státě je věc nesmírně důležitá a je vhodné o ní trochu uvažovat. V prvé kapitole se zamyslíme nad otázkou demokratického státu, ve druhé kapitole věnujeme pozornost konservatismu, ve třetí kapitole pojednáme o křesťanském pojetí vlády a politiky a čtvrtá kapitola vysloví náš závěr o věci. Úvaha je určena Sdružení seniorů v rámci obecného vzdělání.

 
 

Co je třeba uvážit z hlediska volební kampaně?

Politické dění ve státě je věc nesmírně důležitá a je vhodné o ní trochu uvažovat. V prvé kapitole se zamyslíme nad otázkou demokratického státu, ve druhé kapitole věnujeme pozornost konservatismu, ve třetí kapitole pojednáme o křesťanském pojetí vlády a politiky a čtvrtá kapitola vysloví náš závěr o věci. Úvaha je určena Sdružení seniorů v rámci obecného vzdělání.

 

                            Co je demokratický stát?

My Evropané pohlížíme s velkou úctou na demokracii a někdy dokonce jdeme tak daleko, že ji ztotožňujeme s jakýmsi náboženstvím. Naproti tomu Winston Churchill shledával kriticky nedostatky demokracie a považoval ji jen za nejlepší formu vlády, kterou máme k dispozici, nikoli za formu ideální, nýbrž optimální. S vděčností vzpomínáme na filosofa Montesquieua (1689-1755), který ve státě oddělil moc zákonodárnou od výkonné a vymezil působnost státních organizací, aby spolu nekolidovaly a vytvářely harmonii.

Lidé spatřují v demokracii především pouze konkrétní soubor institucí, který slouží v zastupitelském orgánu jako zákon a podílí se na vládnutí. Tyto instituce, legislativa, exekutiva, soudnictví včetně policejních orgánů, politických stran, státních zastupitelství, ministerstev a všech ostatních úřadů vlády slouží ve vedení státu. Moc ve státě vytváří věrnost těchto složek, pokud je rozšířena se souhlasem lidu. Občané mají povinnost podřizovat se jen takovým příkazům, které nutně vyplývají z obecných principů schválených většinou.