Stránky jsou ve výstavbě.


Církev jako člen Mezinárodního společenství

Kompendium se zabývá otázkou Mezinárodního společenství a členství katolické církve v tomto společenství. Bude vhodné se zamyslit nad touto otázkou a úvaha je určena ke studiu Sdružení křesťanských seniorů a zvýšení obecné vzdělanosti. První kapitola bude věnována citátům a parafrázím Kompendia, druhá kapitola obsahuje vlastní shrnutí.

 
 

Kompendium se zabývá otázkou Mezinárodního společenství a členství katolické církve v tomto společenství. Bude vhodné se zamyslit nad touto otázkou a úvaha je určena ke studiu Sdružení křesťanských seniorů a zvýšení obecné vzdělanosti. První kapitola bude věnována citátům a parafrázím Kompendia, druhá kapitola obsahuje vlastní shrnutí.    

Kompendium vychází z biblického vyprávění o počátku lidstva, kde se ukazuje jednota lidského rodu a kde se učí, že Bůh Izraele je Pánem dějin a kosmu. Dílo stvoření zahrnuje celý svět i celou lidskou rodinu. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Lidská bytost nebyla stvořena jako izolovaná, nýbrž její nedílnou součástí je celý životní prostor, který je lidstvu dán k dispozici do správy. Smlouva, kterou Hospodin uzavřel s Abrahámem, „otcem mnohých národů", nemá znamenat, že by se tvůrčí úmysl Hospodina vztahoval jen na izraelský národ.

Křesťanská zvěst nabízí univerzální pojetí života, lidí a národů na celé zemi. Křesťané vytvářejí společenství, communio, dosahují jednoty lidstva, tato jednota však nemá být vytvářena násilím, terorem, zbraněmi, nýbrž mírovou cestou. Křesťané svobodnou spoluprací budují celosvětovou lidskou rodinu s úsilím dosáhnout společného dobra.