Stránky jsou ve výstavbě.


Politická komunita

Kompendium se zabývá otázkou Politické komunity. Bude vhodné této otázce věnovat pozornost. V prvé kapitole pojednáme o názoru Kompendia citacemi a parafrázemi, druhá kapitola obsáhne náš závěr v této věci. Úvaha je určena studijním účelům Sdružení křesťanských seniorů k povznesení obecného vzdělání.  

 
 

Kompendium se zabývá otázkou Politické komunity. Bude vhodné této otázce věnovat pozornost. V prvé kapitole pojednáme o názoru Kompendia citacemi a parafrázemi, druhá kapitola obsáhne náš závěr v této věci. Úvaha je určena studijním účelům Sdružení křesťanských seniorů k povznesení obecného vzdělání.  

Podle Kompendia mají se občané podřizovat vládě svého státu nikoli v pasivním smyslu, nýbrž z důvodů svědomí jako vládě odpovídající Bohem stanovenému řádu, jako politické autoritě, která má zajišťovat pokojný a klidný život, vedený ve zbožnosti a se ctí. Když lidská moc překračuje hranice vymezené Bohem, pak dochází k jejímu sebezbožšťování a tato moc následně vyžaduje absolutní podřízenost. Naproti tomu řádná politická moc pramení z Boha a tvoří integrální část Božího řádu. Tento řád vnímá lidské svědomí a ve společenském životě se uskutečňuje prostřednictvím pravdy, spravedlnosti, svobody a solidarity.

 
  Obrázky Přiložené soubory

Politická komunita..doc