Stránky jsou ve výstavbě.


Co je to „klientelismus"?

Toto slovo se objevilo v našem slovníku někdy po roce 1989 jako jakýsi druh politické strany, nazvaný „klientelistická strana" a v Lidových novinách ze dne 13.6.2009 o ní hovoří Michal Klíma v článku „Podnikatelé na politickém trhu". Klientelismus je novotvar, který v sobě skrývá obsah, který nám právě nepřináší velkou radost. Je totiž spojen s negativními pojmy „korupce", „lobbismus" a „klientelistické agresivní a pragmatické společenské uspořádání", kterými nemáme vůbec důvod a právo nějak se vychloubat. Budeme se proto věnovat v prvé kapitole vymezení tohoto pojmu, ve druhé kapitole pojednáme prakticky a pragmaticky o obsahu tohoto pojmu a ve třetí kapitole přikročíme k jeho konkrétním negativním důsledkům v našem životě v podobě kauz „pandur", „Gripeny" a „opoziční smlouva Klause a Zemana". Úvaha je napsána na základě citací a parafrází autorů a je určena ke studijním účelům členů Sdružení křesťanských seniorů a k jejich obecnému politickému vzdělání.

 
 

Toto slovo se objevilo v našem slovníku někdy po roce 1989 jako jakýsi druh politické strany, nazvaný „klientelistická strana" a v Lidových novinách ze dne 13.6.2009 o ní hovoří Michal Klíma v článku „Podnikatelé na politickém trhu". Klientelismus je novotvar, který v sobě skrývá obsah, který nám právě nepřináší velkou radost. Je totiž spojen s negativními pojmy „korupce", „lobbismus" a „klientelistické agresivní a pragmatické společenské uspořádání", kterými nemáme vůbec důvod a právo nějak se vychloubat. Budeme se proto věnovat v prvé kapitole vymezení tohoto pojmu, ve druhé kapitole pojednáme prakticky a pragmaticky o obsahu tohoto pojmu a ve třetí kapitole přikročíme k jeho konkrétním negativním důsledkům v našem životě v podobě kauz „pandur", „Gripeny" a „opoziční smlouva Klause a Zemana". Úvaha je napsána na základě citací a parafrází autorů a je určena ke studijním účelům členů Sdružení křesťanských seniorů a k jejich obecnému politickému vzdělání.      

 Klientelismus podle Michala Klímy.

Politické strany v náplni svého obsahu se zabývají obsazováním politických funkcí ve státě, při tvorbě a schvalování zákonů, vyhlášek a rozpočtů, přidělují veřejné závazky a granty, privatizují veřejné statky, prodávají půdu a nemovitosti, zabývají se určováním způsobů a cen pronájmů, tvoří a mění územní plány v něčí prospěch, stávají se zprostředkovatelskými subjekty, jejichž slovo je rozhodující při předávání značné části veřejných statků do rukou občanů a jejich skupin......

 
  Obrázky Přiložené soubory

Klientelismus 1.doc