Stránky jsou ve výstavbě.


Tři epizody hodné naší úvahy

Zastavme se dnes u tří epizod, které stojí za krátkou úvahu. Jednak v prvé kapitole věnujeme svou pozornost citací a parafrází Platónovu „Faidrosu", druhá kapitola pojedná o dvou příbězích Josefa Ratzingera z jeho díla o křesťanství, rovněž citacemi a parafrázemi. Úvaha je určena Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům.

 
 

Zastavme se dnes u tří epizod, které stojí za krátkou úvahu. Jednak v prvé kapitole věnujeme svou pozornost citací a parafrází Platónovu „Faidrosu", druhá kapitola pojedná o dvou příbězích Josefa Ratzingera z jeho díla o křesťanství, rovněž citacemi a parafrázemi. Úvaha je určena Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům.

Faidros.  Platón o bozích a duších.

Veškerá duše je nesmrtelná. Neboť co se stále pohybuje a je pohybováno od něčeho jiného, to má ustání pohybu a tím ustáni života. Jediné to, co pohybuje samo sebe, nikdy se nepřestane pohybovat, protože neopouští samo sebe, neboť toto jest i všem jiným věcem, které se pohybují, zdrojem a počátkem pohybu. Počátek však je bez vzniku. Neboť všechno, co vzniká, musí vzniknout z počátku, ale ten sám nevzniká z ničeho; neboť kdyby počátek z něčeho vznikal, již by to nebyl počátek. Když pak je bez vzniku, musí být i bez zániku.

 
Přiložené soubory
Tři epizody hodbné naší úvahy..doc