Stránky jsou ve výstavbě.


V ÚSTR začíná operetní normalizace

František Stárek uveřejnil v Lidových novinách 24. srpna rozhovor „Začíná operetní normalizace". Poněvadž tento rozhovor má svou důležitost pro náš politický život, věnujme mu svou pozornost. V prvé kapitole bude rozhovor podán v citátech a parafrázích, ve druhé kapitole podáme své vlastní vyjádření k věci. Úvaha je určena jako politický text pro členy Sdružení křesťanských seniorů pro studiu politického dění v naší zemi. 

 
 

František Stárek uveřejnil v Lidových novinách 24. srpna rozhovor „Začíná operetní normalizace". Poněvadž tento rozhovor má svou důležitost pro náš politický život, věnujme mu svou pozornost. V prvé kapitole bude rozhovor podán v citátech a parafrázích, ve druhé kapitole podáme své vlastní vyjádření k věci. Úvaha je určena jako politický text pro členy Sdružení křesťanských seniorů pro studiu politického dění v naší zemi. 

František Stárek sděluje, že situace v ÚSTR  mu připadá jako příprava na čistku. Probíhala tam evaluace projektů. Pro každý projekt byli vybráni dva oponenti. Ti však chyběli v případě Stárka. Evaluace se zúčastnili: šéf rady Portmann, francouzská historička Muriel Blaive, Petr Pithart, Vlém Prečan, Petruška Šustrová a archivářka Emilie Benešová. Stárek sice neměl kvalifikaci pro historii, ale měl historické zkušenosti z undergroundu, kde pracoval v dokumentaci badatelského projektu. Obával se toho, že by se evaluace mohla zvrhnout v čistku, neboť předsedkyni rady Šustrové v televizi ujelo, že v ÚSTR se musí vymést ta špína.