Stránky jsou ve výstavbě.


Dopis primátorovi

Vážený pane primátore,

v sobotu 14. září jsem vás sledoval v hlavním čase televizních zpráv. Chlubivě jste chválil, podle vás, podařenou akci – uzavření Smetanova nábřeží. Škoda, že jste svůj vstup nenatáčel na ulici, co se nachází na protějším břehu Vltavy. Ono totiž by vás pro hluk, někdy popojíždějících, ale hlavně stojících aut, nebylo asi slyšet. Zvažoval někdo, při schvalovacím řízení na vašem úřadě, jaký bude provoz v ulici Újezd a Karmelitská, v případě uzavření Smetanova nábřeží? Pro vaši informaci, Karmelitská a Újezd jsou ulice, kterými prochází hlavní dopravní tah přes Malou Stranu. 

V žádném případě nejsem proti akcím vedoucím k občanské sounáležitosti, či promyšlenému omezení automobilovému provozu.  Zdůrazňuji slovo- promyšlenému. Obyvatelé Malé Strany, kteří zažili v sobotu dopravní kolaps na Malé Straně, museli pociťovat křivdu. Zmíněná akce byla realizována na jejich úkor. Automobilový provoz na Malostranském břehu byl totiž po celý den srovnatelný s nejhoršími dny v roce. Je smutné, že se ke vzniklé situaci nevyjádřili zastupitelé Prahy 1. Asi sledovali, či hráli tenis a na nás, občany ještě bydlící v Praze 1, neměli čas.

Pane primátore,

stále ještě věřím, že svojí funkci vnímáte jako službu všem obyvatelům Prahy, tedy i občanům, kteří bydlí na Malé Straně. Tuto sobotu se vám to moc nepovedlo.

Psáno v sobotu 14. září 2013 v Karmelitské ulici na Malé Straně, když jsem čekal, až budu moci přejít na druhou stranu ulice.

Petr Burgr

Místopředseda Sdružení občanů Malé Strany a Hradčan.

 
 

Vážený pane primátore,

v sobotu 14. září jsem vás sledoval v hlavním čase televizních zpráv. Chlubivě jste chválil, podle vás, podařenou akci – uzavření Smetanova nábřeží. Škoda, že jste svůj vstup nenatáčel na ulici, co se nachází na protějším břehu Vltavy. Ono totiž by vás pro hluk, někdy popojíždějících, ale hlavně stojících aut, nebylo asi slyšet. Zvažoval někdo, při schvalovacím řízení na vašem úřadě, jaký bude provoz v ulici Újezd a Karmelitská, v případě uzavření Smetanova nábřeží? Pro vaši informaci, Karmelitská a Újezd jsou ulice, kterými prochází hlavní dopravní tah přes Malou Stranu. 

V žádném případě nejsem proti akcím vedoucím k občanské sounáležitosti, či promyšlenému omezení automobilovému provozu.  Zdůrazňuji slovo- promyšlenému. Obyvatelé Malé Strany, kteří zažili v sobotu dopravní kolaps na Malé Straně, museli pociťovat křivdu. Zmíněná akce byla realizována na jejich úkor. Automobilový provoz na Malostranském břehu byl totiž po celý den srovnatelný s nejhoršími dny v roce. Je smutné, že se ke vzniklé situaci nevyjádřili zastupitelé Prahy 1. Asi sledovali, či hráli tenis a na nás, občany ještě bydlící v Praze 1, neměli čas.

Pane primátore,

stále ještě věřím, že svojí funkci vnímáte jako službu všem obyvatelům Prahy, tedy i občanům, kteří bydlí na Malé Straně. Tuto sobotu se vám to moc nepovedlo.

Psáno v sobotu 14. září 2013 v Karmelitské ulici na Malé Straně, když jsem čekal, až budu moci přejít na druhou stranu ulice.

Petr Burgr

Místopředseda Sdružení občanů Malé Strany a Hradčan.