Stránky jsou ve výstavbě.


Chestertonova "Orthodoxie": „Paradoxy křesťanství"

„Orthodoxie" filosofa  Chestertona se v kapitole Paradoxy křesťanství zabývá úvahou o Chestertonově konverzi ke katolicismu. V prvé kapitole bude citován a parafrázován autor, druhá kapitola je věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu obecných záležitostí.

 
 

„Orthodoxie" filosofa  Chestertona se v kapitole Paradoxy křesťanství zabývá úvahou o Chestertonově konverzi ke katolicismu. V prvé kapitole bude citován a parafrázován autor, druhá kapitola je věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu obecných záležitostí.

Všechno, co jsem dosud slyšel o křesťanské teologii, odvádělo mne od ní. Byl jsem ve dvanácti letech pohanem a v šestnácti letech naprostým agnostikem;  a nechápu, jak by někomu mohlo minout sedmnáct roků, aniž by si položil tak prostou otázku. Zachoval jsem si ovšem mlhavou úctu ke kosmickému božstvu a silný historický zájem o Zakladatele křesťanství. Nepřečetl jsem ani řádku z křesťanské apologetiky. Pročítal jsem všechny ty nekřesťanské nebo protikřesťanské výklady o víře, nabýval jsem dojem, že křesťanství musí být něco velice neobyčejné. Zahrnovalo nejpronikavější neřesti, jež se zdály spolu zcela nesrovnatelné. Bylo napadáno ze všech stran a ze všemožných sobě odporujících důvodů. 

 
Přiložené soubory
Chestertonova.doc