Stránky jsou ve výstavbě.


Sekularizace a sekularismus

Pro otázku sekularizace a vzniku státu budeme hledat odpověď ve studii Ernsta-Wolfganga Böckenförde „Recht, Staat, Freiheit. Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularization", doplněné stanoviskem Jaroslava Vokouna v článku „Civis simul et christianus. E.-W. Böckenförde jako občan-křesťan". Konečně v závěru se pokusíme podat souhrnné stanovisko k dané problematice. Text bude doplněn citacemi a parafrázemi autorů a úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů ke studiu otázek obecné vzdělanosti a obecného poznání.

 
 

Pro otázku sekularizace a vzniku státu budeme hledat odpověď ve studii Ernsta-Wolfganga Böckenförde „Recht, Staat, Freiheit. Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularization", doplněné stanoviskem Jaroslava Vokouna v článku „Civis simul et christianus. E.-W. Böckenförde jako občan-křesťan". Konečně v závěru se pokusíme podat souhrnné stanovisko k dané problematice. Text bude doplněn citacemi a parafrázemi autorů a úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů ke studiu otázek obecné vzdělanosti a obecného poznání.

Názor E.W. Böckenfördeho na vznik státu jako proces sekularizace.  

Věnujme nyní svou pozornost tomu, jak Böckenförde pohlíží na vznik státu jakožto na proces sekularizace. Jestliže jsme na sekularizaci snad nahlíželi jako na něco negativního, co se příčí katolickému a křesťanskému pojetí skutečnosti, pak v této kapitole se přesvědčíme o tom, že takovýto náš negativní pohled, konfrontovaný s myšlenkovým postojem předního katolického myslitele a filosofa, právníka a vysokoškolského pedagoga, jakož i člena německého Ústavního soudu, je nezbytně třeba opravit.

 
Přiložené soubory
1. Sekularizace a sekularismus.doc