Stránky jsou ve výstavbě.


Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 24 let svobody

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 24 let svobody.
Zveme Vás na mši svatou, která proběhne v neděli 17. 11. 2013 od 10.30 hod. v bazilice sv. Jakuba Většího, Malá Štupartská 6, Praha 1.

Hlavním celebrantem bude Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.

Po skončení mše se můžete připojit k průvodu na Národní třídu, kde uctíme památku tohoto významného dne.

Srdečně Vás zvou hlavní organizátor Jan Wolf a Konvent minoritů.

 
 

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce české za 24 let svobody.
Zveme Vás na mši svatou, která proběhne v neděli 17. 11. 2013 od 10.30 hod. v bazilice sv. Jakuba Většího, Malá Štupartská 6, Praha 1.

Hlavním celebrantem bude Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.

Po skončení mše se můžete připojit k průvodu na Národní třídu, kde uctíme památku tohoto významného dne.

Srdečně Vás zvou hlavní organizátor Jan Wolf a Konvent minoritů.

 
  Obrázky Přiložené soubory

Pozvanka_Mše_2013_def.pdf