Stránky jsou ve výstavbě.


Přes církevní restituce u lidovců nejede vlak, říká Daniel Herman

Po 3 letech se vrací do Poslanecké sněmovny KDUČSL a tvrdí, že je připravená dělat novou politiku. Jakou váhu budou mít lidovci při vyjednávání o příští vládě a je taktické předem se spojovat s hnutím ANO?

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Do studia dnes přišel poslanec za KDUČSL, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman. Já vás tu vítám. Dobrý den.

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Hezký podvečer.

http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/dvacetminut/_zprava/pres-cirkevni-restituce-u-lidovcu-nejede-vlak-rika-daniel-herman--1275717

 

 
 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak pravděpodobné je, že lidovci vstoupí do příští vlády?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
I když se jmenuji Daniel, necítím se býti prorokem. Je to samozřejmě jedna ze tří možností, buď tedy vstoupit do koalice nebo být v opozici nebo podporovat menšinovou vládu. V podstatě jiné možnosti zde nejsou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak pravděpodobná je ta vládní varianta?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Myslím si, že je to opravdu jednotřetinová pravděpodobnost, že opravdu v tuto chvíli není nic rozhodnuté, záleží na vývoji, v tuto chvíli hodně je ten míček na straně hracího pole sociální demokracie, ale pochopitelně tam budou hrát potom programové faktory důležitou roli, jestli tam dojde k nějaké rezonanci nebo ne, jestli tam dojde ke shodě, nebo ne. Je to jedna z relevantních možností.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy už jste konstatovali, že do vlády půjdete s hnutím ANO Andreje Babiše, nebo tam nepůjdete vůbec, nebo že společně skončíte v opozici, nebo že společně podpoříte menšinovou vládu sociální demokracie, myslíte si, že je taktické spojovat se předem takto poměrně těsně s hnutím ANO?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já bych to trošku upřesnil, rozhodně to není nějaké spojování a priori nějaké vydávání bianco šeků, ale každopádně jsme zamítli možnost nějaké duální koalice ČSSD KDUČSL za podpory ANO 2011. To prostě v úvahu nepřipadá. To znamená, je třeba to číst tak, že buď bude mít i ANO 2011 plnou odpovědnost, anebo prostě skončíme společně v opozici, ale i s těmi dalšími pochopitelně, takže to rozhodně není nějaké nadstandardní afinita vůči této politické formaci, ale je to realismus.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Zeptám se ještě konkrétněji, na kolik je rozumné spoléhat se na hnutí ANO, které je velkou neznámou na české politické scéně?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Myslím si, že výsledky voleb jsou prostě danost, občané rozhodli a je teď na nás, abychom si s tím poradili. Myslím si, že všichni, kteří jsme do toho šli, kteří jsme kandidovali, prostě tu odpovědnost máme a s těmi výsledky si musíme poradit, nemůžeme to svalovat na někoho jiného, je to naše odpovědnost a musíme se pohybovat v mantinelech reálných možností. Toto je jedna z těch reálných možností a teď musíme tedy jaksi opravdu sondovat všechny cesty, které buď vedou k nějakému cíli nebo k jinému. Já nemohu být konkrétnější, protože je tam mnoho neznámých v tomto okamžiku a ty otázky je třeba postupně odstraňovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Mně jde o to, jestli právě tolik neznámých neznamená spíš větší riziko v tom spojení se hnutím Andreje Babiše, než to, že lidovci budou vyjednávat zatím sami za sebe a nebudou deklarovat spojení s tímto hnutím?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
My opravdu žádné spojení s hnutím ANO ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tak vy jste řekl, že buď půjdou do vlády taky a vy taky, anebo že když nepůjdou, tak vy taky nepůjdete?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Ne, my jsme skutečně svébytná strana, křesťanská demokracie má opravdu svůj svébytný křesťanskodemokratický program, s kterým buď najde nějakou míru rezonance s tím či oním partnerem nebo ne, v příštím týdnu třeba proběhne jednání s ODS, to znamená, my se snažíme skutečně jednat v plné šíři toho demokratického spektra, takže znovu zopakuji, s ANO je řekněme ta dohoda v tom, že v žádném případě bychom nevstoupili do duální koalice s ČSSD za podpory ANO, buď tedy ANO 2011 bude mít plnou odpovědnost, tu ohlávku odpovědnosti prostě si vezme, anebo půjdeme do opozice, ale není to rozhodně žádné spojování se, to opravdu ne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Na kolik jste si jistý programem, který prosazuje nebo chce prosazovat hnutí ANO?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
V tuhle chvíli nechci hodnotit programy jiných stran, protože naše vyjednávací týmy a expertní týmy ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale hodně na tom záleží.

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Samozřejmě, jsou tam určité ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Abyste našli případně styčné programové plochy?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Přesně tak. Vyjednávací a expertní týmy musí opravdu sladit ty jednotlivé momenty, podívat se na ně, do jaké míry ta rezonance tam možná je.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Víte, mně nejde ani tak o konkrétní věci, mně jde o to, jestli si jistý tím, že ANO deklaruje nějaký konkrétní program, že za ním stojí všech 47 poslanců hnutí ANO, že to není jen nějaký slepenec, o kterém také někdy komentátoři mluví v souvislosti s hnutím ANO?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
V tuto chvíli si opravdu jistí být nemůžeme. Jsme ve fázi, úvodní fázi jednání, kdy minimálně do toho 10. listopadu, kdy ČSSD by měla rozhodnout o své budoucnosti, asi se příliš daleko nedostaneme v těchto jednáních. Každopádně je třeba ty věci vyjasňovat, jistí si být nemůžeme. My si můžeme být jistí vlastním programem a ten opravdu nabízíme jako zajímavou alternativu. Chci tady i využít této příležitosti a poděkovat všem voličům, kteří KDUČSL svůj hlas dali, je to pro nás velká odpovědnost a s touto, s tímto vědomím této odpovědnosti do jednání jdeme a určitě nebudeme dělat žádný výprodej za laciné ceny.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Kdybyste měl říct jednu, dvě věci, které programově jsou pro KDUČSL tak významné, že nesleví, a to při vyjednáván se žádnou z politických stran?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Je tam celá řada, my jsme řekli ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Třeba církevní restituce nebo ..., pardon, vyrovnání se s církvemi, a to majetkové vyrovnání?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
My jsme postavili svůj program na tom, že nechceme občany daňově zatěžovat, to znamená nezvyšování daní, to je velmi důležitý moment, a to je jedna z velmi důležitých stránek věci, sociální politika. Samozřejmě k vaší otázce ano, církevní restituce pokládáme za uzavřenou věc. Je třeba říci, že ten problém tady vznikl v roce 1948, když komunisté protiprávně církvi odňali majetek, zdevastovali ho a vytvořili tady těžce nestandardní prostředí. 24 let, ano, 24 let se ten problém řešil, konečně se podařilo ho vyřešit. My jsme rádi, že se to podařilo, KDUČSL v té vládní odpovědnosti tehdy nebyla, nicméně vítáme to a znovu otvírat něco, co se podařilo vyřešit, když tady máme tolik problémů, které je třeba řešit od začátku, to by se nám zdálo velmi nerozumné, takže my to pokládáme za vyřešenou, uzavřenou věc.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Přesto nejede vlak?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Přesto nejede vlak.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Já se ptám i proto, že zástupci hnutí ANO říkají, že v tom nemají úplně jasno, jestli by se třeba nemělo mluvit o případném zhodnocení toho finančního vyrovnání. Myslíte si, že toto by mohl být ten problém, který by zhatil jednání o případné vládní spolupráci?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já opravdu nemůžu mluvit tady za postoje hnutí ANO a upřímně řeknu ani je neznám, ale pro nás je to prostě věc uzavřená, o které nehodláme jednat. Jsme rádi, že je to věc vyřešená a znovu říkám, my jsme už toho finálního tedy produktu nebyli, nicméně je tady řada témat, která musíme řešit a jsou velmi podstatná, takže určitě neotvírejme něco, co se po dlouhých jednáních a letech vyřešit podařilo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu s poslancem za KDUČSL Danielem Hermanem. Lidé z hnutí ANO museli podepsat jakýsi etický kodex, který je zavazuje, aby nelhali, nekradli, nebo si například do Poslanecké sněmovny nevzali jako své spolupracovníky své příbuzné. Myslíte si, že to dává nějaký pocit jistoty, alespoň vám, že ti lidé se budou chovat nějakým způsobem a jak vůbec vnímáte, že vedení strany nebo hnutí ANO považovalo za nutné něco takového udělat?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Jsem vnějším pozorovatelem a předpokládám, že asi tam mělo vedení tedy nějaké pochybnosti a že tedy cítilo potřebu nějakým způsobem to posílit, aby se tedy řekněme lidé nechovali nevhodně, když to řeknu laicky. V našem případě toto je prostě předpoklad, protože prostě slušnost musí být předpokladem samozřejmě jakékoliv činnosti. My to chápeme, a tady mohu opravdu mluvit za celý klub KDUČSL, my jsme včera měli ustavující zasedání v Brně, tady mohu mluvit skutečně jednomyslně za celý klub, že je to naprostý předpoklad, prostě slušnost, férovost je předpokladem k tomu, abychom mohli ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A nebál byste se spolupracovat s poslaneckým klubem, který jaksi cítí potřebu nechat své členy něco takového podepsat, že to není samozřejmost, jak vy říkáte?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Asi to není samozřejmost, když mají tuto potřebu, každopádně je to snaha nějakým způsobem to zabezpečit. Jestli to bude fungovat nebo ne, tady si nechci opět hrát na nějakého proroka.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jestli by podpisy vůbec fungovaly. Včera o tom zapochyboval i šéf poslaneckého klubu hnutí ANO, seděl ve stejné židli jako teď vy ve Dvaceti minutách Radiožurnálu a řekl, že na podpisy se vlastně nedá spolehnout tak úplně.

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
No, to je ovšem smutné, jestliže někdo něco podepíše, tak by za tím měl stát. Já si myslím, že je to alespoň krok správným směrem, že se prostě snaží něco zaručit, pro nás je to samozřejmě. Jestliže to pro někoho samozřejmost není, tak se to snaží takto zaručit, za ně mluvit nemohu, ale myslím si, že opravdu by občané měli velmi dobře sledovat, jestli lidé, kterým dali svůj důvěru, si této důvěry zaslouží i do budoucna, protože ta rezonance mezi slovem a činem by měla být vysoká a myslím si, že člověk prostě, který je slušný ve svém soukromí, bude slušný i na veřejnosti. Pokud prostě slušný není, tak bohužel ta veřejná služba mu umožní zmnožit potenciál té neslušnosti a zneužívat toho, to je špatně. Myslím si, že ten morální rozval ve společnosti bohužel je zapříčiněn i díky tomu a to, že se třeba slovo politik stalo synonymem korupčníka, to je velmi smutné a my se opravdu chceme snažit o to navrátit této službě veřejnosti a společnosti dobré jméno a já věřím, že to možné je.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Uvidíme, jak se vám to povede, v každém případě vy jste v jednom z rozhovorů po volbách řekl, že se divíte, proč společnost dává bianco šek nepopsaným subjektům. Na přímou otázku jste potom dodal, že jste měl na mysli právě hnutí ANO Andreje Babiše. Budete patřit v KDUČSL k těm lidem, kteří budou spíš skeptičtí k vládní spolupráci s ANO?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Jak jsem už v tomto rozhovoru řekl, rozhodně ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Těch variant je víc, ale já se ptám na váš osobní názor, doporučení, které dáte vedení?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Rozhodně bianco šek nikomu dávat nemůžeme a je třeba velmi opatrně zvažovat každý krok, protože těch otazníků je tam mnoho, je to prostě nepopsaná stránka. Když se ptáte na můj osobní názor, já znám z hnutí ANO některé osoby řekněme blíže, některé nebo většinu neznám, nikdy jsem je neviděl, takže myslím si, že je třeba s opatrností, ale samozřejmě s férovostí a se znalostí těch reálných možností k těm věcem přistupovat. Je to velká odpovědnost, kterou cítíme a jak se ta jednání vyvinou, v tuto chvíli bychom opravdu jen spekulovali.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Když už jsem tady citovala pana Faltýnka, šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO, tak v tom ještě jednou budu pokračovat, podle něj by ANO mohlo jít do vlády i v případě, že by do vlády nešel Andrej Babiš. Vadilo by to lidovcům, že by tam chyběl předseda?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
To jsou opravdu vnitřní záležitosti těch jednotlivých stran a do toho opravdu nechci jakkoliv vstupovat, nechci komentovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Myslíte, že je to vnitřní záležitost strany, která s vámi může případně vyjednávat o vládě, že by chyběl její předseda?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
To je, ukazuje to určitou atmosféru, ale to si musí vyřešit ty jednotlivé strany. My jsme včera ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
I kdyby to bylo kvůli tomu, že Andrej Babiš nezíská lustrační osvědčení?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Jak říkám, toto si ta strana musí vyřídit sama mezi sebou, se svými grémii, se svými členy. My jsme včera zcela jednomyslně zvolili pana předsedu Bělobrádka předsedou poslaneckého klubu. Myslím si, že to ukazuje určitou atmosféru, takže to jsou věci, které si musí řešit jednotlivé strany.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Určitě, ale vy zatím jednání s ANO o možné vládní spolupráci, proto se ptám, jestli by vám vadilo, a teď to vezmu vám osobně, že Andrej Babiš zatím nemá lustrační osvědčení a je otázka, jestli ho bude mít, že není jasné, jestli spolupracoval s komunistickou StB?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já musím říci, že jsem svazek Andreje Babiše nikdy nečetl, to znamená ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vy jste se o to nestaral?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já jsem v době, kdy jsem byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, tak opravdu jsem tu věc nikdy nijak nemusel řešit, protože, pokud vím, tak ty věci byly na Slovensku, to znamená ano, na tu otázku vám řeknu nestaral, protože jsem necítil nějakou potřebu se o to starat, takže nevím, nejsem informovaný jinak, než z otevřených zdrojů, tedy z médií. Myslím si, že je to řekněme určitá nestandardní situace, že by předseda nebyl, ale je to věc té strany, vidíme, že i jiné strany, mám na mysli ČSSD, řeší v tuto chvíli své problémy. Ty strany si je prostě musí vyřešit. Pro nás je důležité, aby ten partner byl relevantní, spolehlivý, aby se dalo na jeho slově nějakým způsobem stavět. Jak se k tomu dostane, to je opravdu jeho vnitřní záležitost.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A jak to poznáte, jak to lidovci poznají, že se na tom dá stavět v případě hnutí ANO, budete chtít nějakou záruku písemnou, jako například Andrej Babiš zmínil, že by možná něco takového mohli chtít po poslancích ČSSD?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
My zatím nějaké písemné záruky nevyžadujeme. Není mi známo, že bychom v nejbližší době jakoby chtěli změnit stanovisko v tomto smyslu. Myslím si, že je důležité, abychom se shodli především na tématech a že se z atmosféry pozná, jestli se dá na nějakém slově stavět nebo ne, jestli se stanoviska mění, nebo jestli jsou stabilní. My prostě přicházíme se stabilním návrhem, se stabilním programem a vyžadujeme totéž i od našich potenciálních partnerů. Pokud k tomu prostě atmosféra nebude, no, tak pak asi k dohodě nemusí dojít a bude se hledat, budou se hledat jiné cesty.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak by vypadala atmosféra, která by nepřála tomu, aby KDUČSL uzavřela nějakou spolupráci s ANO?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Pokud by tady byl velký názorový rozdíl na základní věci, jak jsem řekl daňová ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A ta spolehlivost, kterou byste, jak jste řekl, možná poznali z té atmosféry taky?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Pokud se na něčem dohodneme a pak se najednou ukáže, že v praxi je to jinak, tak prostě, co se slíbí, to se musí dodržet, takto jsem byl vychováván a já si myslím, že to je prostě zásada, principiální zásada slušnosti a ta musí platit jak v soukromém, tak v politickém životě. Pokud by neplatila, tak máme problém.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Je tady jedna věc konkrétní z programu, a to je zachování druhého pilíře důchodové reformy, protože KDU tuším o něco takového nestojí, ANO by nebyla proti, ale bylo by možné z toho pilíře vystoupit, tahle varianta by byla přijatelná pro vás, pokud by ANO na tom trvalo?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Toto je třeba jeden z konkrétních momentů, kde je řekněme výraznější názorový rozptyl. Já tady zase nechci předjímat výsledek jednání těch expertních týmů, ale rozhodně ano, toto je jeden z momentů, kde zatím ty úhly pohledu se různí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Do studia Dvaceti minut Radiožurnálu přišel poslanec KDUČSL Daniel Herman. Váš předseda Pavel Bělobrádek už se sešel s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou. Jak velkou váhu přikládáte, pane Hermane, tomu setkání, co se týká dohadování povolebních koalic?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
To bylo spíš jednání mezi oběma předsedy, tedy předseda jedné politické strany se sešel s předsedou druhé politické strany, nebylo to vyjednávání, protože sama ČSSD říká, že do 10. listopadu toho není prostě schopná, ty vyjednávací týmy případně zasednou až poté, takže to bylo spíš takové prenatální stádium bych řekl, aby oba dva předsedové spolu hovořili a dohodli se na dalším postupu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Můžou se lidovci podle vás spolehnout na situaci v ČSSD a na ČSSD jako takovou?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
V tuto chvíli je to hodně nepřehledná situace, myslím si, že ČSSD sama si asi úplně není jistá, jestli se může spolehnout sama na sebe, to je právě ta otázka těch 50 poslanců, jestli tedy budou nějak konzistentní nebo ne, zase, je to stejné jako v té předchozí otázce. My prostě potřebujeme mít na druhé straně jednacího stolu jasného definovaného partnera. Pokud tomu tak nebude, tak bohužel tedy není s kým jednat. Pokud tomu tak bude, tak se budou na stůl pokládat jednotlivá témata, a tam budeme sledovat míru, eventuálně průniku těch možností ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak dlouho to může trvat?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Podle mého odhadu teprve po tom 10. listopadu uvidíme. Zase bychom spekulovali, jestli je reálné do konce roku nebo ne. Já si osobně myslím, že situace, kdy zde vládne nikým nevolená vláda v demisi, prostě není dobrá, že je třeba, abychom se snažili standardizovat prostředí v České republice, pomůže nám to jak v naší vnitropolitické situaci, tak to bude mít dobrý dopad i do zahraničí. Takže já bych byl pro zkrácení té periody do té míry, do které je to možné tohoto nestandardního času.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Ale i kdyby Ústřední výkonný výbor ČSSD 10. listopadu konstatoval, že je strana jednotná a dal mandát předsedovi a jinak by se nic nezměnilo, vy byste věřil tomu, že ten klub o 50 členech sociální demokracie je jednotný?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Zase je to podobné jako v předchozím případě. Musíme na těch jednotlivých tématech vidět, jestli tam prostě je nějaká záruka nebo ne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
No, ale třeba se tedy předtím, než se utvoří vláda, na něčem dokážou ti lidé domluvit, ale rozkoly se potom ukážou až v Poslanecké sněmovně?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Tomu asi nelze úplně zamezit, ale určité záruky se prostě musí dát, ty se budou žádat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Zase písemné?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
To v tuhle chvíli opravdu nevím. My jsme prozatím písemné záruky nežádali, nevím o tom, že by se to mělo v dohledné době změnit, ale na druhou stranu nemohu to vyloučit, uvidíme podle situace.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pavel Bělobrádek připustil, že jediná stabilní vláda by byla koalice lidovců ANO a sociální demokracie. Mám tomu rozumět tak, že toto je nejpravděpodobnější varianta?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
No, byla by to vláda, která by se opírala o 111 poslanců, v tomto smyslu by asi byla nejstabilnější.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy, když říkáte, že je třeba ustálit to prostředí v Česku, bylo by to nejvítanější i ze strany KDUČSL?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Znovu říkám, je to jednotřetinová možnost, ty druhé dvě třetiny jsou buď opozice nebo podpora menšinové vlády. Já bych v tuto chvíli to viděl jako rovnocenné možnosti, KDU prostě se snaží opravdu velice odpovědně k těmto možnostem přistupovat a uvidíme podle vývoje situace.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Jak nepřekonatelné by byly rozpory v daňové problematice mezi KDUČSL a ČSSD, například vyšší daně pro firmy?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Samozřejmě to by bylo velice zásadní, protože pro nás opravdu nezatěžovat občany dalšími daněmi je něco naprosto zásadního, s tím jsme do voleb šli a my opravdu nehodláme jakkoliv ustupovat z těch principů, s kterými jsme do voleb šli a pro které nás lidé volili.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Tedy radši opozice v takovém případě?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Pokud bychom se nedohodli v těch základních věcech, tak určitě je to jedna možností, která je také reálná.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Pane poslanče, jak je pravděpodobné, že se nepodaří podle vašeho odhadu sestavit fungující vládu, že budou předčasné volby, na kolik je ta situace opravdu nepřehledná třeba i pro vás?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Podle mého názoru jsou předčasné volby velmi málo pravděpodobným řešením, protože by stejně nic nevyřešily. A myslím si, že ty relevantní politické síly si uvědomují, komu by asi to nahrávalo, v podstatě extremistickým proudům, komunistům, kteří by asi odčerpávali ty levicové hlasy, kdo by toto chtěl? V tuto chvíli 85 % našich spoluobčanů odmítá komunisty, to si myslím, že je velké číslo, to je pozitivní a myslím si, že řada těch různých extremistických formací prostě do Poslanecké sněmovny nepronikla, což je také pozitivní, takže je to opravdu apel na nás všechny, kteří jsme byli zvoleni, abychom si s touto situací poradili profesionálně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Raději než předčasné volby.

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Samozřejmě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Mám ještě jednu otázku, která mě zaujala, mezi 14 poslanci KDUČSL není ani jediná žena.

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
To je pravda.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Máte málo schopných žen mezi sebou?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
To si nemyslím, že máme málo schopných žen, ale prostě kandidátky byly takto postavené a lidé takto zvolili, ano, je to pravda.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Vadí vám to třeba, že tam nemáte kolegyni v poslaneckém klubu?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Mě osobně to mrzí, myslím si, že ženy mají ve veřejném životě i v politice své důležité místo, rozhodně. Myslím si, že to škoda je, ale je to realita.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Snažil jste se s tím něco dělat před volbami, aby se na ty kandidátky ženy dostaly, vy osobně?

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Já osobně jsem se o to tedy nijak nesnažil, protože ty kandidátky byly sestavovány v těch jednotlivých krajských organizacích, v těch jednotlivých regionech, takže tam třeba ústřední kancelář nějaký dopad neměla. Například na pražské kandidátce, v jejímž čele jsem stál, byla celá řada velmi zajímavých žen a jedna z nich třeba bude i mojí osobní asistentkou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
Hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu byl poslanec za KDUČSL a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman. Díky, že jste si udělal čas. Na shledanou.

Daniel HERMAN, poslanec /KDUČSL/, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů:
Přeji hezký víkend.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka:
A hezký večer přeje i Veronika Sedláčková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. 

Autor:  Veronika Sedláčková  (ves)

 

 
  Obrázky