Stránky jsou ve výstavbě.


Pluralismus

Máme-li vymezit pojem „pluralismus", narážíme na potíž, že tento pojem má ve svém obsahu více významů, které se od sebe značně liší. V této své úvaze proto se zamyslíme nejprve nad jeho obsahem s oporou v internetu, přičemž věnujeme pozornost filosofické oblasti a právní oblasti problematiky v prvé kapitole této úvahy. Druhá kapitola bude věnována problematice obsahu raženého církevně-nábožensky a uzavřeme ji konečným souhrnem problematiky. Pojem pluralismu bude podán v přímých citacích a parafrázích a úvaha je určena studijním potřebám členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
 

Máme-li vymezit pojem „pluralismus", narážíme na potíž, že tento pojem má ve svém obsahu více významů, které se od sebe značně liší. V této své úvaze proto se zamyslíme nejprve nad jeho obsahem s oporou v internetu, přičemž věnujeme pozornost filosofické oblasti a právní oblasti problematiky v prvé kapitole této úvahy. Druhá kapitola bude věnována problematice obsahu raženého církevně-nábožensky a uzavřeme ji konečným souhrnem problematiky. Pojem pluralismu bude podán v přímých citacích a parafrázích a úvaha je určena studijním potřebám členů Sdružení křesťanských seniorů.

Slovník cizích slov vymezuje pluralismus filosoficky jako směr, podle něhož vše je složeno z většího nebo menšího množství samostatných, odlišných principů svébytných a izolovaných podstat (opakem je monismus), politicky jako společenský systém s více politickými stranami, když žádná z nich nemá ústavně zakotvenou vedoucí úlohu a každá se může o tuto úlohu ucházet; pluralitní demokracie (opak totalitní systém -  vláda jedné strany).

 
Přiložené soubory
1. PLURALISMUS.doc