Stránky jsou ve výstavbě.


Ateismus a agnosticismus

Vůči křesťanské ideové politické straně stojí v opozici a v odmítavém postoji ateismus a agnosticismus. Tento postoj je nejen odmítavý, ale i krajně nepřátelský ke křesťanské ideové náplni. Nebude na škodu zamyslit se nad ateismem s oporou v internetu s náplní obsahu pojmu v citacích a parafrázích v prvé kapitole, druhá kapitola bude věnována agnosticismu, třetí kapitola našemu shrnutí. Úvaha je určena Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům.

 
 

Vůči křesťanské ideové politické straně stojí v opozici a v odmítavém postoji ateismus a agnosticismus. Tento postoj je nejen odmítavý, ale i krajně nepřátelský ke křesťanské ideové náplni. Nebude na škodu zamyslit se nad ateismem s oporou v internetu s náplní obsahu pojmu v citacích a parafrázích v prvé kapitole, druhá kapitola bude věnována agnosticismu, třetí kapitola našemu shrnutí. Úvaha je určena Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům.      

 Ateismus

Ateismus představuje pro některé lidi odmítání víry v existenci Boha a božstev. Jiní považují ateismus za víru svého druhu, za přesvědčení, že neexistuje žádný Bůh či bohové nebo nadpřirozená bytost obecně, spíše je to tedy jakýsi „antiteismus", stav bez náboženské víry, stav neprokázanosti existence Boha nebo bohů.  Zahrnuje i agnosticismus, skepticismus, positivismus, některá neteistická náboženství (budhismus), sakrálno, něco svatého a nadpřirozeného. Ateismus se vyskytuje ve formě explicitní a positivní, racionalistické, radikálně scientické (názorová orientace konce 19. století a začátku 20. století, blízká positivismu) a logické, ale i ve formě implicitní,

 negativní, pragmatické (zaměřené na lidský prospěch a účelnost), nominalistické (nominalismus v 11. – 14. století je učení popírající samostatnou existencí obecných pojmů, které jsou jen pouhými jmény a výtvory našeho myšlení), agnostické. Antropocentrický ateismus (považuje Boha za pouhý produkt lidské mysli), mravní ateismus (je založen na důvěře v lidské schopnosti, popírá Desatero, podle anglické katolické encyklopedie člověk sice v Boha věří, ale způsobem života to popírá). Podle deismu Bůh sice stvořil svět, ale nezasahuje do něj, podle panteismu Bůh je přítomen všude, je totožný s vesmírem, s přírodními zákony, podle sekularismu existuje oddělení církve a státu, ale i věřící může být stoupencem sekularismu, existuje oddělení církve a státu, morální hodnoty mají být prodiskutovány a určovány autoritativně, v době osvícenství byl ateismus šířen a tolerován, neboť má mnoho společného s osvícenstvím, positivismus je syntézou poznatků speciálních věd, odmítá spekulace, omezuje poznání na empiricko-logickou úroveň. Jako důkaz o neexistenci Boha je skutečnost, že je to entita nedostatečně definovaná, pro racionální ateismus stačí, že víra není dost racionální a proti ní existují racionální důvody.

 
Přiložené soubory
Ateismus a agnosticismus..doc