Stránky jsou ve výstavbě.


Skepticismus a relativismus

Vůči křesťanské ideové politické straně stojí v opozici a odmítavém postoji skepticismus a relativismus. Nebude na škodu se s těmito myšlenkovými systémy seznámit. Obsahovou oporou této úvahy je internet svými citacemi a parafrázemi. V prvé kapitole bude pojednáno o skepticismu, ve druhé kapitole o relativismu, třetí kapitola bude věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
 

Vůči křesťanské ideové politické straně stojí v opozici a odmítavém postoji skepticismus a relativismus. Nebude na škodu se s těmito myšlenkovými systémy seznámit. Obsahovou oporou této úvahy je internet svými citacemi a parafrázemi. V prvé kapitole bude pojednáno o skepticismu, ve druhé kapitole o relativismu, třetí kapitola bude věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů.

Skepticismus.  

Skepticismus: (pojem z řeckého slova „skeptomai", „pochybuji") je blízký agnosticismu a nihilismu. Běžněji užívá se označení skeptik pro osoby, které 1. mají nedůvěřivý postoj nebo smýšlení o lidech nebo specifikovaných věcech,

2. které tvrdí, že pravdivé poznání je nemožné, 3. a které všechno soustavně kriticky posuzují.

 
  Obrázky Přiložené soubory

Skepticismus a relativismus..doc