Stránky jsou ve výstavbě.


Stát a hospodářská společnost

Je velký rozdíl v myšlení a konání mezi pracovníky zabývajícími se činností ve sféře státu a veřejné správy a pracovníky zaměstnanými v hospodářské společnosti. Cíle státu a hospodářské společnosti se liší a těmto cílům musí být také přizpůsobeny myšlení, funkce a aktivity těch osob, které se ve svých pracích podílejí na funkcích a pracovních výkonech v těchto rozdílných útvarech. V první kapitole této úvahy se dotkneme otázky technického a „inženýrského" myšlení s oporou v citacích a parafrázích filosofa, právníka a ekonoma Hayeka, ve druhé kapitole pojednáme o rozdílu práce ve státě a hospodářské společnosti a připojíme kriátký exkurs o "Americké kriizi", . třetí kapitolu věnujeme vlastnímu závěru.  Tato úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů pro jejich studium veřejných otázek.

 
 

Je velký rozdíl v myšlení a konání mezi pracovníky zabývajícími se činností ve sféře státu a veřejné správy a pracovníky zaměstnanými v hospodářské společnosti. Cíle státu a hospodářské společnosti se liší a těmto cílům musí být také přizpůsobeny myšlení, funkce a aktivity těch osob, které se ve svých pracích podílejí na funkcích a pracovních výkonech v těchto rozdílných útvarech. V první kapitole této úvahy se dotkneme otázky technického a „inženýrského" myšlení s oporou v citacích a parafrázích filosofa, právníka a ekonoma Hayeka, ve druhé kapitole pojednáme o rozdílu práce ve státě a hospodářské společnosti a připojíme kriátký exkurs o "Americké kriizi", . třetí kapitolu věnujeme vlastnímu závěru.  Tato úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů pro jejich studium veřejných otázek.  

                                   

                   Technické, "inženýrské" myšlení.             

 

Přistoupíme-li k výzkumu technického a ekonomického myšlení, a jak o něm filosof a právník Hayek říká, k myšlení „inženýrskému" ve svém spise „Kontrarevoluce vědy", „Studie o zneužívání rozumu" a k „myšlení technického pokroku", jak o něm hovoří nová encyklika Benedikta XVI. „Caritas in Virtute", budeme se věnovat těmto dvěma autorům. Poté přejdeme k úvaze o dalších zdrojích ekonomického myšlení. Oba autory citujeme a parafrázujeme.

Hayekův názor na ekonomické myšlení se objevuje ve stati „inženýři a plánovači" cit. díla. Hayek uvádí, že vliv ideálu vědomého řízení společenských jevů se nejsilněji pociťuje v oblasti ekonomie. Dnešní popularita „ekonomického plánování" se dá přímo odvodit z obecného rozšíření scientistických idejí. Jelikož se scientistické ideály v této oblasti projevují v těch specifických podobách, které získaly v rukou představitelů aplikované vědy, a především inženýrů, bude vhodné spojit analýzu tohoto vlivu s určitým zkoumáním inženýrských ideálů. Uvidíme, že vliv jejich technologického přístupu neboli inženýrského hlediska na běžné názory na problémy společenské organizace je daleko větší, než se obecně bere na vědomí. Většina schémat celkového přetvoření společnosti, od různých utopií až k modernímu socialismu, nese skutečně charakteristické rysy tohoto vlivu. Snaha o aplikaci inženýrských technik na řešení společenských problémů se stala v poslední době velice zřejmou, „politické inženýrství" a „sociální inženýrství" se staly módními slogany, které jsou pro projev dnešní generace jako její zvláštní záliba ve vědomí řízení.

 
Přiložené soubory
Stát a hospodářská společmost..doc