Stránky jsou ve výstavbě.


Právo a spravedlnost

Johannes Roeser napsal pro časopis Christ in der Gegenwart  č. 47 2013 článek „Ist es recht?", s podtitulkem „Lidé chtějí spravedlnost, ale existuje pouze právo". S tímto obsahem (citace a parafráze překladu) článku Roesera se seznámíme v prvé kapitole úvahy, druhou kapitolu věnujeme vlastnímu shrnutí.

Úvaha je určena ke studiu obecných záležitostí členům Sdružení křesťanských seniorů.  

 
 

Johannes Roeser napsal pro časopis Christ in der Gegenwart  č. 47 2013 článek „Ist es recht?", s podtitulkem „Lidé chtějí spravedlnost, ale existuje pouze právo". S tímto obsahem (citace a parafráze překladu) článku Roesera se seznámíme v prvé kapitole úvahy, druhou kapitolu věnujeme vlastnímu shrnutí.

Úvaha je určena ke studiu obecných záležitostí členům Sdružení křesťanských seniorů.  

„Právo je všude", toto bylo nově nadepsáno v úvodníku „Frankfurter Allgemeinen". Lhostejno, zda se bojuje o to, že míč byl v brance či nikoli, zda manželství bylo uzavřeno platně nebo podle řádu – na všechno existují instance, které rozhodují, co je po právu. Zvláštní instituce jako sportovní soudy nebo církevní soudy mohou podle svých vnitřních pravidel rozhodnout. Ale přece samy tyto vlastní světy nestojí „zcela vně státního práva". Koneckonců může se v právním státě každý obrátit na obecné soudy.

 
Přiložené soubory
Právo a spravedlnost..doc