Stránky jsou ve výstavbě.


Církevní restituce a referendum

Profesor práva Masarykovy university v Brně JUDr Zdeněk Koudelka napsal pro Monitor č. 24  22.12.2013 článek „Majetková práva nelze referendem rušit". Církevní restituce a pojem referenda jsou předmětem této úvahy v prvé a druhé kapitole, které podáme v citacích a parafrázích autora. Třetí kapitola bude věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

 
 

Profesor práva Masarykovy university v Brně JUDr Zdeněk Koudelka napsal pro Monitor č. 24  22.12.2013 článek „Majetková práva nelze referendem rušit". Církevní restituce a pojem referenda jsou předmětem této úvahy v prvé a druhé kapitole, které podáme v citacích a parafrázích autora. Třetí kapitola bude věnována vlastnímu shrnutí. Úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

Majetková práva nelze referendem rušit.

Jednostranný mocenský zásah státu, který by odňal již vzniklé právo dané účinným zákonem a platnými smlouvami, je nemožný. Zákon o církevní restituci č. 428/2012 Sb. byl potvrzen výrokem Ústavního soudu, platí a nelze jej zrušit referendem. Tato nemožnost platí i vůči zestátnění přijatým referendem. O takových věcech nelze v referendu hlasovat. Opakem je zrušení právní jistoty a faktický návrat marxismu-leninismu.

 
  Obrázky Přiložené soubory

Církevní restituce a referendum..doc