Stránky jsou ve výstavbě.


Gender a bezpracné zisky

Radim Cigánek publikoval v Monitoru č. 1 dne 12.1.2014 článek „Gender jako frontální útok na rodinu". O této problematice pojednáme v prvé kapitole této úvahy s oporou v citacích a parafrázích autora. Ve druhé kapitole úvahy se budeme zabývat teoretickou a čistě spekulativní otázkou bezpracných zisků, které nejsou podloženy prací a dostávají se do rukou těch šťastných a zamyslíme se nad otázkou morálního oprávnění tohoto obohacení. Tato úvaha je určena ke studijním účelům Sdružení křesťanských seniorů.

 
 

Radim Cigánek publikoval v Monitoru č. 1 dne 12.1.2014 článek „Gender jako frontální útok na rodinu". O této problematice pojednáme v prvé kapitole této úvahy s oporou v citacích a parafrázích autora. Ve druhé kapitole úvahy se budeme zabývat teoretickou a čistě spekulativní otázkou bezpracných zisků, které nejsou podloženy prací a dostávají se do rukou těch šťastných a zamyslíme se nad otázkou morálního oprávnění tohoto obohacení. Tato úvaha je určena ke studijním účelům Sdružení křesťanských seniorů.  

 

                   Gender jako frontální útok na rodinu.

  

Na počátku adventu vydali biskupové na Slovensku pastýřský list o rodině, především před tzv. genderovou ideologií. Některá světská média kriticky komentovala poměrně ostrý tón listu a jiní se pozastavovali nad tím, proč se Církev k těmto tématům vyjadřuje.

         Domnívám se, že je nejvýš na místě, aby se Církev k těmto záležitostem jasně a zřetelně, tedy mnohdy i poměrně tvrdě, vyjádřila. Církev žije uprostřed tohoto světa a musí reagovat na aktuální výzvy. Ano, musí číst Boží slovo ve světle aktuálních témat. Především pastýři Církve musí v tom nejlepším smyslu slova číst znamení doby, tedy reagovat na aktuální problémy.

         Co to znamená gender? List slovenských biskupů poměrně jasně a jednoduše ukazuje, o co se v genderové ideologii jedná. Pod zdánlivě pěknými hesly o rovnosti a rovných příležitostech se skrývá obsah, který je v zjevném rozporu s křesťanským chápáním člověka.

 
Přiložené soubory
Gender a bezpracné zisky..doc