Stránky jsou ve výstavbě.


Právní upozornění na lustrační zákon

Právní upozornění jsou připomínky k některým otázkám v naší politice.

Platí nebo neplatí lustrační zákon?: Byl-li nějaký zákon parlamentem přijat, schválen, musí být plněn, zachováván a dodržován. Nelze jej považovat za zaniklý, zastaralý, neplatný. Prostě platí. Nestačí o něm říci, že již nějak vyšuměl, není schopný upravovat život ve státě. Neodpovídá-li již našim potřebám, musí být novelizován nebo zrušen a nahrazen zákonem jiným. Pokud není zrušen, prostě platí, ať se nám to líbí či nikoli.

Protože naše politická aktuální situace ve státě čelí problému, že lustrační zákon nedovoluje, aby ve  státě vykonávali vysoké státní funkce určití členové dřívější komunistické strany KSČ, přišel náš prezident ČR na nápad, že se nebude čekat na rozhodnutí slovenského státu na vynešení rozsudku nad bývalým členem komunistické Státní bezpečnosti, aby se této osobě umožnila funkce ve vedoucím úřadě naší ČR a nahradila se tak jeho nemožnost očistit se od nařčení bez předložení lustračního osvědčení. Vedoucí činitelé našeho státu vítají tento návrh řešení, aniž si uvědomují jeho právní závady.

Návrh spočívá v tom:  V našem státě zatím nemáme zákon o státních službách, je jen připravován, neuvádí nic o lustračním zákonu a jeho podmínkách. Podle názoru neprávníků stačí tento zákon urychleně připravit a doručit do poslanecké sněmovny, aby jako návrh tam existoval, třebaže jeho přijetí parlamentem si může vyžádat řadu měsíců a zákon bude asi platný až od příštího toku, bude-li přijat a schválen. Podle názoru navrhovatelů stačí jen návrh zákona k tomu, aby se právo státu mohlo o něj opřít. To je o všem omyl. Jestliže tento návrh zákona nebude nic určovat o potřebě osvědčení o stavu lustrace, když o tom nový zákon o státní službě nebude vypovídat, pak to stačí k tomu, že povinnost předložení stavu lustračního osvědčení odpadá. To je další omyl. Nebude-li zrušen lustrační zákon, proti čemuž se staví mnozí občané, bude od příštího roku platit zákon o státních službách, který jako obecný zákon má řešit určitou problematiku a je dalek toho zabývat se lustracemi. Pak dojde k tomu, že vedle sebe budou existovat dva zákony se dvěma problematikami: Speciální zákon o lustracích a obecný zákon o státních zaměstnancích.  Pokud existují vedle sebe dva zákony, které mají něco společného a jeden z nich je zákonem speciálním a druhý zákonem obecným, má vždy podle právní praxe speciální a specifický zákon přednost před zákonem obecným. Pak tedy bude zákon o lustracích mít přednostní právo na výklad před obecným zákonem o státních zaměstnancích.

Tak toto je právní výklad nynějších snah o vypočítání se s lustračním osvědčením lustračního zákona.

                                                                                    Plocek Josef

 
 

Právní upozornění jsou připomínky k některým otázkám v naší politice.

Platí nebo neplatí lustrační zákon?: Byl-li nějaký zákon parlamentem přijat, schválen, musí být plněn, zachováván a dodržován. Nelze jej považovat za zaniklý, zastaralý, neplatný. Prostě platí. Nestačí o něm říci, že již nějak vyšuměl, není schopný upravovat život ve státě. Neodpovídá-li již našim potřebám, musí být novelizován nebo zrušen a nahrazen zákonem jiným. Pokud není zrušen, prostě platí, ať se nám to líbí či nikoli.

Protože naše politická aktuální situace ve státě čelí problému, že lustrační zákon nedovoluje, aby ve  státě vykonávali vysoké státní funkce určití členové dřívější komunistické strany KSČ, přišel náš prezident ČR na nápad, že se nebude čekat na rozhodnutí slovenského státu na vynešení rozsudku nad bývalým členem komunistické Státní bezpečnosti, aby se této osobě umožnila funkce ve vedoucím úřadě naší ČR a nahradila se tak jeho nemožnost očistit se od nařčení bez předložení lustračního osvědčení. Vedoucí činitelé našeho státu vítají tento návrh řešení, aniž si uvědomují jeho právní závady.

Návrh spočívá v tom:  V našem státě zatím nemáme zákon o státních službách, je jen připravován, neuvádí nic o lustračním zákonu a jeho podmínkách. Podle názoru neprávníků stačí tento zákon urychleně připravit a doručit do poslanecké sněmovny, aby jako návrh tam existoval, třebaže jeho přijetí parlamentem si může vyžádat řadu měsíců a zákon bude asi platný až od příštího toku, bude-li přijat a schválen. Podle názoru navrhovatelů stačí jen návrh zákona k tomu, aby se právo státu mohlo o něj opřít. To je o všem omyl. Jestliže tento návrh zákona nebude nic určovat o potřebě osvědčení o stavu lustrace, když o tom nový zákon o státní službě nebude vypovídat, pak to stačí k tomu, že povinnost předložení stavu lustračního osvědčení odpadá. To je další omyl. Nebude-li zrušen lustrační zákon, proti čemuž se staví mnozí občané, bude od příštího roku platit zákon o státních službách, který jako obecný zákon má řešit určitou problematiku a je dalek toho zabývat se lustracemi. Pak dojde k tomu, že vedle sebe budou existovat dva zákony se dvěma problematikami: Speciální zákon o lustracích a obecný zákon o státních zaměstnancích.  Pokud existují vedle sebe dva zákony, které mají něco společného a jeden z nich je zákonem speciálním a druhý zákonem obecným, má vždy podle právní praxe speciální a specifický zákon přednost před zákonem obecným. Pak tedy bude zákon o lustracích mít přednostní právo na výklad před obecným zákonem o státních zaměstnancích.

Tak toto je právní výklad nynějších snah o vypočítání se s lustračním osvědčením lustračního zákona.

                                                                                    Plocek Josef