Stránky jsou ve výstavbě.


Princip „habeas corpus" a jeho vývoj

Je nepopiratelnou skutečností, že existuje lidstvo, že jeho počáteční stav měl určitou formu, určité uspořádání, které se v průběhu doby vyvíjelo. Doba se měnila a to, co vyhovovalo jednomu období, projevilo se jako nedokonalé a zastaralé období dalšímu. Nás v této naší úvaze bude zajímat, jak se vyvíjely vztahy mezi lidmi z hlediska jejich vzájemného spolužití, jejich lidských vztahů a forem týkajících se jejich osobní bezpečnosti, svobody a existence lidských práv a povinností. Předmětem našeho zkoumání se stane středověká podoba platnosti principu habeas corpus a jeho dalšího vývoje v moderní existenci policie, prokuratury a státního zastupitelství, konečně i vyspělého trestního řádu a rozhodčího řízení.

 
 

Je nepopiratelnou skutečností, že existuje lidstvo, že jeho počáteční stav měl určitou formu, určité uspořádání, které se v průběhu doby vyvíjelo. Doba se měnila a to, co vyhovovalo jednomu období, projevilo se jako nedokonalé a zastaralé období dalšímu. Nás v této naší úvaze bude zajímat, jak se vyvíjely vztahy mezi lidmi z hlediska jejich vzájemného spolužití, jejich lidských vztahů a forem týkajících se jejich osobní bezpečnosti, svobody a existence lidských práv a povinností. Předmětem našeho zkoumání se stane středověká podoba platnosti principu habeas corpus a jeho dalšího vývoje v moderní existenci policie, prokuratury a státního zastupitelství, konečně i vyspělého trestního řádu a rozhodčího řízení. Jednotlivé tyto trestně právní etapy a formy zabezpečující naši svobodu a vybalancování ve společenském životě se stanou předmětem našeho zkoumání a pozornosti. Ve své úvaze se budeme opírat jak o historický princip „habeas corpus" v podobě Oxfordského Dictionary of the Law Enforcement a na něj navazující článek Igora Lukeše v článku „Návrat Spojených států k civilizaci" v časopise Respekt z července 2009, tak i o náš zákon České Národní Rady o policii, zákon o státním zastupitelství, trestní řád a zákon o rozhodčím řízení, kteréžto prameny se ve svých citacích stanou obsahem jednotlivých kapitol této úvahy. Úvaha je určena Sdružení seniorů v rámci obecného vzdělání, studia politických teoretických a praktických otázek a v případě potřeby své autenticity bude se opírat o přímé citace a parafráze.

 
Přiložené soubory
Habeas corpus 1.doc