Stránky jsou ve výstavbě.


Indicie

Nahlédneme-li do slovníku cizích slov na pojem „indicie", zjistíme, že tento pojem znamená příznak, známku vzbuzující podezření, usvědčující okolnost (ne však plný důkaz), v právu nepřímý důkaz.

         Když švýcarské státní zastupitelství, pokud to nebyla její prokuratura, začala šetřit kauzu „Mostecká uhelná společnost", mohla vyjít pouze z určité omezené skutečnosti a z úvah založených na indicii a spekulaci. Tou skutečností bylo, že pět českých podnikatelů uložilo u švýcarské banky vysokou peněžní hotovost, že měli možnost být ve styku s bankou a že v souvislosti s touto hotovostí docházelo k jakýmsi stykům se společností podnikatelů v Gibraltaru a snad i v Kapském městě. Poněvadž čeští podnikatelé své peníze uložené u banky tam stále ponechávali a švýcarské banky mají určité zkušenosti s takovými případy, státní zastupitelství začalo ve věci šetřit. Dokonce se obrátilo na Českou republiku s dotazem, zda náš stát neutrpěl v souvislosti s MUS nějakou finanční škodu. Odpověď byla sice negativní, avšak Švýcarům to přece nedalo a vyšetřování skončilo odsouzením čtyř českých podnikatelů, kterým švýcarské státní zastupitelství zabavilo vysokou peněžní částku. Teprve nyní české státní orgány se připojily ke švýcarskému šetření. Postup švýcarského soudu a státního zastupitelství tedy byl úspěšný a vedl ke sledovanému cíli, rozsudku.

 
 

Nahlédneme-li do slovníku cizích slov na pojem „indicie", zjistíme, že tento pojem znamená příznak, známku vzbuzující podezření, usvědčující okolnost (ne však plný důkaz), v právu nepřímý důkaz.

         Když švýcarské státní zastupitelství, pokud to nebyla její prokuratura, začala šetřit kauzu „Mostecká uhelná společnost", mohla vyjít pouze z určité omezené skutečnosti a z úvah založených na indicii a spekulaci. Tou skutečností bylo, že pět českých podnikatelů uložilo u švýcarské banky vysokou peněžní hotovost, že měli možnost být ve styku s bankou a že v souvislosti s touto hotovostí docházelo k jakýmsi stykům se společností podnikatelů v Gibraltaru a snad i v Kapském městě. Poněvadž čeští podnikatelé své peníze uložené u banky tam stále ponechávali a švýcarské banky mají určité zkušenosti s takovými případy, státní zastupitelství začalo ve věci šetřit. Dokonce se obrátilo na Českou republiku s dotazem, zda náš stát neutrpěl v souvislosti s MUS nějakou finanční škodu. Odpověď byla sice negativní, avšak Švýcarům to přece nedalo a vyšetřování skončilo odsouzením čtyř českých podnikatelů, kterým švýcarské státní zastupitelství zabavilo vysokou peněžní částku. Teprve nyní české státní orgány se připojily ke švýcarskému šetření. Postup švýcarského soudu a státního zastupitelství tedy byl úspěšný a vedl ke sledovanému cíli, rozsudku.

         České státní zastupitelství a soudy postupují poněkud odlišně od Švýcarů.  Nevycházejí tolik z indicií a spekulací, své šetření v kauze MUS zaměřili především na šetření korupce, kde neměli úspěch a věc odložili.

         Nemáme dosti znalostí a podkladů o kauze MUS, ale z nám známého obsahu švýcarského rozsudku a z českého vyšetřování vyplývá, že pět managerů MUS použilo peníze MUS a zakoupilo za ně od naší vlády o něco více než polovinu akcií tohoto podniku a stalo se vlastníky MUS za vypůjčené peníze z tohoto podniku a jako majorátní vlastníci poloviny společnosti odkoupili od státu zbylé akcie. Zatajili našemu státu, že jsou sami vlastníky této akciové

společnosti. Dále vytvořili akciovou společnost Appian, která neměla žádný majetek kromě uvedených akcií odkoupených managery a státu se ani nepodařilo zjistit, kdo je vlastníkem této společnosti. Nedalo se ani zjistit, zda tato společnost existuje. Švýcarský soud činnost čtyř managerů (pátý zatím zemřel) posoudil jako podvod a poškození našeho státu. Státní zástupce Vlastimil Rampula o činnosti manažerů prohlásil, že to nebyl zločin, nýbrž jen nemorální vadný čin a věc odložil. Tento státní zástupce jen potvrdil, že pro svou morální kvalifikaci neodpovídal své funkci a byl odvolán. Nevíme,

s jakým odůvodněním. I když řada věcí v postupu managerů a státu je nám neznámá, je  třeba vycházet ze skutečnosti soudního rozsudku švýcarského soudu, že náš stát byl poškozen managery a dá se asi souhlasit s názorem Jaroslava Spurného z Respektu, že buď šlo také o neuvěřitelný diletantismus naší tehdejší vlády Miloslava Zemana nebo dokonce o korupci.

 
Přiložené soubory
Indicie..doc