Stránky jsou ve výstavbě.


Bohatí prospívají chudým

Ve světovém hospodářství se setkáváme se stavem, že bohaté země slouží zemím rozvojovým a nenesou odpovědnost za jejich chudobu. Tato skutečnost stojí za úvahu. Prvá kapitola této úvahy pojedná o službě bohatých chudým, druhá kapitola se bude zabývat otázkou, kdo také nese vinu na chudobě rozvojových zemí a ve třetí kapitole se pokusíme o shrnutí. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

 
 

Ve světovém hospodářství se setkáváme se stavem, že bohaté země slouží zemím rozvojovým a nenesou odpovědnost za jejich chudobu. Tato skutečnost stojí za úvahu. Prvá kapitola této úvahy pojedná o službě bohatých chudým, druhá kapitola se bude zabývat otázkou, kdo také nese vinu na chudobě rozvojových zemí a ve třetí kapitole se pokusíme o shrnutí. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

1. Výzkumy ve vyspělých zemích – dar rozvojovým zemím.

Tak si někdy myslívám, že obyvatelstvo rozvojových zemí nehodnotí dostatečně přínos, kterého se jim dostává tím, že vyspělé průmyslové země vynakládají značné peněžní částky a náklady na výzkum. Obyvatelstvo rozvojových zemí, a stejně i obyvatelstvo mnoha méně vyspělých a bohatých zemí, si neuvědomuje, že tyto náklady a oběti jdou k tíži daňových poplatníků vyspělých států a konec konců kladné výsledky, ano i výsledky záporné, jdou k prospěchu obyvatelstva i rozvojových zemí, třebaže s menším časovým opožděním, avšak zdarma, případně za oběti mnohem nižší.

 
Přiložené soubory
Bohatí prospívají chudým..doc