Stránky jsou ve výstavbě.


Právo na odpor proti nespravedlivé státní moci

Morální filosof a moralista Karl-Heinz Peschke se ve svém díle „Křesťanská etika" zabýval problematikou práva na odpor proti nespravedlivé státní moci. Poněvadž se jedná o otázku vysoce praktickou, věnujme jí svou pozornost přímou citací v prvé kapitole. Ve druhé kapitole připojíme vlastní výklad. Tato úvaha je určena studiu Sdružení křesťanských seniorů, jejich vzdělávání ve veřejnoprávních otázkách a v případě potřeby je doplněna přímými citacemi a parafrázemi.

 
 

Morální filosof a moralista Karl-Heinz Peschke se ve svém díle „Křesťanská etika" zabýval problematikou práva na odpor proti nespravedlivé státní moci. Poněvadž se jedná o otázku vysoce praktickou, věnujme jí svou pozornost přímou citací v prvé kapitole. Ve druhé kapitole připojíme vlastní výklad. Tato úvaha je určena studiu Sdružení křesťanských seniorů, jejich vzdělávání ve veřejnoprávních otázkách a v případě potřeby je doplněna přímými citacemi a parafrázemi.     

 

Peschke uvádí, že křesťanská teologie je velmi opatrná při schvalování práva na občanskou neposlušnost a na odpor proti státní autoritě, ale v zásadě toto právo připouští. Odvolává se přitom na Pastorální konstituci koncilu o církvi v dnešním světě „Gaudium et spes", 74, kde se praví: „Když ..veřejná moc překračuje svou pravomoc a utlačuje občany, nemají oni přesto odmítat, co je objektivně nutné k uskutečnění obecného blaha; má jim být však dovoleno hájit svá práva i práva svých spoluobčanů proti zneužívání moci, ovšem v mezích přirozeného práva a zásad evangelia".  Státní moc může být protiprávní ze dvou důvodů: buď byla násilně získána; nebo se právoplatně nabytá moc v průběhu vlády stala zločinnou a tyranskou. Peschke řeší tuto problematiku odděleně.

 
Přiložené soubory
Nespravedlivá státní moc.doc