Stránky jsou ve výstavbě.


Pozvánka na 2. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014

Milé sestry a vážení bratři,
dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na 2. členskou schůzi naší organizace v roce 2014. Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 27.3.2014 od 17.00 hod. v paláci Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2 . Tentokráte se sejdeme v zasedací místnosti ve 2. patře . Více se dozvíte z pozvánky.

S pozdravem

Zdař Bůh

 
 

Milá sestro,Vážený bratře, jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji co nejsrdečněji pozvat na 2. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014, která se koná ve čtvrtek  27.3.2014  od 17.00 hod. ve 2. patře, v zasedací místnosti paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

Program členské schůze :

-         Zahájení
-         Politická informace ( zprávy z CV, CK, PMP a PMV )
-         Diskuse s hostem na politická i nepolitická témata
-         Příprava voleb a stav vyjednávání pro komunální volby v Praze a v Praze 1
-         Stav příprav a PR pro volby do EP
-         Příprava a pol. vyjednávání okolo senátních voleb v našem obvodu
-         Diskuze, náměty
-         Ukončení členské schůze

Host:      

Mgr. Alena Ježková, Ph.D.  – spisovatelka, publicistka, editorka

Na této členské schůzi budete moci zaplatit nové členské příspěvky na rok 2014.