Stránky jsou ve výstavbě.


Víra a vědění v běžném životě

Již od dob Aristotela se věda zabývá otázkou mezi věděním, vědou a vírou. V prvé kapitole budeme se této otázce věnovat s hlediska běžného života, ve druhé kapitole z hlediska vědy. Ve třetí kapitole bude pokus o shrnutí problému. Pokud bude třeba citovat či parafrázovat nějakého autora, učiníme tak. Tato úvaha je určena pro studijní účely Sdružení křesťanských seniorů.

 
 

Již od dob Aristotela se věda zabývá otázkou mezi věděním, vědou a vírou. V prvé kapitole budeme se této otázce věnovat s hlediska běžného života, ve druhé kapitole z hlediska vědy. Ve třetí kapitole bude pokus o shrnutí problému. Pokud bude třeba citovat či parafrázovat nějakého autora, učiníme tak. Tato úvaha je určena pro studijní účely Sdružení křesťanských seniorů.

Stále živé jsou spory o vzájemném vztahu vědy a víry, o sféře kompetence vědy nebo víry.  Při těchto sporech se vychází jednoznačně, třebaže mlčky a možná i nevědomky, pouze z víry v Boha, Autora světa, v Neznámého managera veškerého dění. Jako by předmětem víry bylo jen nadpřirozeno. Vždyť přece každý člověk, vysoce vzdělaný i ten nejprostší, se ve svém denním životě stýká s nepřehledným množstvím forem víry, aniž si existenci svého věření vůbec uvědomuje.