Stránky jsou ve výstavbě.


Proletář, manuální a studijně fundovaný pracovník

V této úvaze si klademe otázky „Kdo je proletář" a „Pracovník manuální a studijně fundovaný".  První otázka bude obsahem prvé kapitoly, druhá otázka obsahem druhé kapitoly. Ve třetí kapitole se pokusíme podat shrnutí obou kapitol. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

 
 

V této úvaze si klademe otázky „Kdo je proletář" a „Pracovník manuální a studijně fundovaný".  První otázka bude obsahem prvé kapitoly, druhá otázka obsahem druhé kapitoly. Ve třetí kapitole se pokusíme podat shrnutí obou kapitol. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu veřejných záležitostí.

 

                                      Kdo je proletář.

 

         Ve slovníku cizích slov u hesla „proletariát" nacházíme: 1). Nejchudší společenská vrstva, chudina, ve starém Římě nemajetní římští občané, jejichž jediným majetkem byly děti, potomstvo, lat. proles, odtud název proletariát. 2.) v kapitalismu nemajetná vrstva dělníků, bezzemků apod., v marxistické terminologii tzv. dělnická třída, jejíž příslušníci nemají výrobní prostředky, a proto jsou nuceni prodávat svou pracovní sílu majitelům těchto prostředků.   

 

Dívám se na světelný transparent s nápisem „Proletáři všech zemí, spojte se!" a probíhá mně myslí otázka, kdo jsou ti proletáři, kteří se mají spojit. Kdo je to vůbec proletář?