Stránky jsou ve výstavbě.


Kdo nese vinu za trvání zla komunistického režimu?

Je třeba se zamyslit, kdo všechno nese vinu na setrvávání komunistického myšlení v naší zemi. Prvá kapitola této úvahy pojedná o této problematice, ve druhé kapitole bude pokus o vlastní shrnutí a zamyšlení. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům historie naší doby.

 
 

Je třeba se zamyslit, kdo všechno nese vinu na setrvávání komunistického myšlení v naší zemi. Prvá kapitola této úvahy pojedná o této problematice, ve druhé kapitole bude pokus o vlastní shrnutí a zamyšlení. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studijním účelům historie naší doby.

 

         Odkaz na úvahu: 1. Proč jsme se nevypořádali s komunistickým režimem?" V této úvaze je dosti podrobně po stránce právní vysvětleno, co vedlo v roce 1989 v našem státě k selhání tohoto vypořádání. Nebylo jednáno po

právu a pravda a spravedlnost byla vykázána z naší společnosti.

 

         Ruský car – Stalin – Ortodoxní ruská církev – ruský imperialismus:  Tuto spojitost vlivů nemůžeme opomenout. Ruská historie nám potvrzuje, že ruský car se svým samoděržavím prakticky uskutečňoval imperialismus a v tom jej následoval i Stalin a ruská ortodoxní církev věrná carovi také nebyla proti tomuto zaměření. V tom byla věrná Stalinovi i církev, která mu sice vytýkala postup spojený s náboženstvím, ale nikoli postup jeho politické orientace. Spatřujeme to i dnes na postoji našeho Václava Klause vůči snahám ruské země. Proto musíme přiznat toto zaměření naší země i do let po druhé světové válce.

 

         Vítězství Stalinovo a Sovětského svazu nad Hitlerem a naše sovětské osvobození po druhé světové válce: Vzpomínáme na věrnost statečnému boji Sovětské země o vítězství země proti Hitlerovi a na naši vděčnost Rusku. Tehdy naše komunistická strana a hromadné sdělovací prostředky se rázně stavěly proti jakékoli negativní zmínce o Rusku a socializmu, mlčelo se i o podílu Spojenců a Ameriky na vítězství nad Hitlerem. Vděčnost za vítězství a naše osvobození bylo přiznáno výlučně a nekriticky Sovětskému svazu.