Stránky jsou ve výstavbě.


Tábor je náš program

Velký historik Josef Pekař podrobil historickému posouzení projev presidenta Masaryka, který podáváme v citacích a parafrázích. Tato úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů pro jejich studium obecných záležitostí.

 
 

Velký historik Josef Pekař podrobil historickému posouzení projev presidenta Masaryka, který podáváme v citacích a parafrázích. Tato úvaha je určena pro členy Sdružení křesťanských seniorů pro jejich studium obecných záležitostí.

President Masaryk pronesl po svém návratu z Ameriky a po příjezdu do nově zrozené Československé republiky v Táboře tato slova: „Tábor je náš program". Není mně znám celý kontext, do něhož tato slova zapadala, údajně se jednalo o kratší výrok pronesený při jeho uvítání v městě Táboře, a proto se nemohu plně odpovědně a s konečnou platností vyjádřit k obsahu tohoto výroku. Slova však jsou tu, nedají se již smazat, ať už by jejich souvislost a smysl byly jakékoliv, není pochyby o tom, že Masaryk zde při této příležitosti nepromluvil vůbec jako historik a patrně ani ne jako státník a politik a že se pravděpodobně tak trochu „uřekl". Co tomuto jeho prohlášení říká historie?

 
Přiložené soubory
Tábor je náš program.doc