Stránky jsou ve výstavbě.


Praktický rozdíl mezi teismem, antiteismem a ateismem

Je vhodné doplnit své obvyklé uvažování o teismu a ateismu také zamyšlením o antiteismu. Autor Machovec, který se touto problematikou zabýval, bude podán v citacích a parafrázích. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu obecných záležitostí. V prvé kapitole se budeme zabývat tímto tématem, ve druhé kapitole připojíme vlastní shrnutí.

 
 

Je vhodné doplnit své obvyklé uvažování o teismu a ateismu také zamyšlením o antiteismu. Autor Machovec, který se touto problematikou zabýval, bude podán v citacích a parafrázích. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu obecných záležitostí. V prvé kapitole se budeme zabývat tímto tématem, ve druhé kapitole připojíme vlastní shrnutí.

 Chceme-li mluvit o praktickém rozdílu mezi teismem, antiteismem a ateismem, musíme uvážit, že jednak s vírou v existenci či neexistenci Boha jsou spojeny další aspekty této víry, další články víry, které bezprostředně navazují na víru ve smyslu uvedených definic a které jsou pro postoj člověka neméně důležité než výše definovaná sama víra. Velkou závažnost má i to, zda celkové jednání věřícího člověka je konformní s těmito dalšími aspekty. Nejde totiž jen o to, zda někdo přijímá vnitřně existenci či neexistenci Boha, ale zda přijímá či nepřijímá to další, co přímo či nepřímo vyplývá z vymezeného základního postoje a zda také praktické důsledky se projeví v chování a jednáni člověka.  V dalším bude tato problematika rozvedena.

 
Přiložené soubory
Praktický rozdíl mezi teismem.doc