Stránky jsou ve výstavbě.


Kletba jedné politické strany

Dlouhý život naší společnosti pod komunistickým režimem nás přivedl k pochopení užívat vládu jednotné komunistické strany a jednotného politického a světonázorového zaměření. Přesvědčili jsme se o vadnosti takového jednotného myšlení a bude vhodné se nad touto problematikou zamyslit. V prvé kapitole probereme otázku kletby jednotné politické strany, ve druhé kapitole podáme své vlastní shrnutí. Tato úvaha je určena studijním potřebám členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
 

Dlouhý život naší společnosti pod komunistickým režimem nás přivedl k pochopení užívat vládu jednotné komunistické strany a jednotného politického a světonázorového zaměření. Přesvědčili jsme se o vadnosti takového jednotného myšlení a bude vhodné se nad touto problematikou zamyslit. V prvé kapitole probereme otázku kletby jednotné politické strany, ve druhé kapitole podáme své vlastní shrnutí. Tato úvaha je určena studijním potřebám členů Sdružení křesťanských seniorů.

Připamatujme si: autoritativní, autokratické a demokratické systémy

Pojem „autoritativní" podle slovníku cizích slov znamená: stav příliš založený na autoritě, mající nebo vyžadující autoritu, nesnášející odpor, být rozhodný až diktátorský. „Diktaturou" je pak 1. Neomezená vláda, moc jednotlivce nebo skupiny (např. vojenská diktatura); 2. Forma uskutečňování státní moci jednou politickou silou (např. diktatura proletariátu); 3. Diktátorský stát; 4. Neomezená moc, ovládaná diktátem. Diktátorem je pak neomezený samovládce. ...

 
Přiložené soubory
Kletba jedné politické strany.doc