Stránky jsou ve výstavbě.


Kritéria pro posouzení preference žadatele pro státní službu

Posouzení osoby žadatele o přijetí do státní sužby a do poslanecké sněmovny je nesmírně důležité pro výběr osob, které by byly schopny takovéto funkce zastávat. Protože na takovémto výběru schopných adeptů závisí budoucí správa státních záležitostí, je třeba věnovat výběru těchto osob velkou pozornost. Toto bude tématem prvé kapitoly této úvahy. Ve druhé kapitole připojíme své vlastní stanovisko. Úvaha jen určena pro studijní potřeby členů Shromáždění křesťanských seniorů.

 
 

Posouzení osoby žadatele o přijetí do státní sužby a do poslanecké sněmovny je nesmírně důležité pro výběr osob, které by byly schopny takovéto funkce zastávat. Protože na takovémto výběru schopných adeptů závisí budoucí správa státních záležitostí, je třeba věnovat výběru těchto osob velkou pozornost. Toto bude tématem prvé kapitoly této úvahy. Ve druhé kapitole připojíme své vlastní stanovisko. Úvaha jen určena pro studijní potřeby členů Shromáždění křesťanských seniorů.

Pročítáme-li vysoce propracované dílo velkého antického řeckého státníka a filosofa Platóna, zjišťujeme, že ten se ve svém díle „O státu" a ve svých studiích o ústavách antických řeckých městských státečků a o charakteru státních a veřejných služeb vyslovil takto:

Při výchově dětí je třeba začít tím, že stát každému dítěti, lhostejno jakého původu, poskytne stejné možnosti vzdělání. Gymnastika a hudba jsou základní elementy výchovy dětí, Gymnastika utváří tělo, učí odvaze a tvrdosti. Hudba formuje duši, propůjčuje jí mírnost a jemnost. Jejich sjednocení vede k harmonické vyváženosti charakteru. K tomu pak přistupují počty, matematika a průprava k dialektice, tedy ke správnému myšlení, zvykání si na bolesti, námahu a odříkání i na různé svody, aby se vyzkoušela a upevnila odolnost vůči nim. Ve dvaceti letech jsou ti, kteří nevyhovují všem požadavkům, v přísné a nestranné zkoušce vyloučeni z řad čekatelů na nejvyšší úřad. Ti, kteří obstojí, jsou vychováváni dalších deset let. Pak následuje další prosívání. Pro ty, kteří zůstanou, následuje pak pětileté intelektuální školení ve filosofii. Těmto nyní již pětatřicetiletým mužům, kteří mají toto vše za sebou, by však k vedení chyběla jedna podstatná věc: zkušenost a obratnost v praktickém životě, v boji o život. Musí se nyní po dobu patnácti let zabývat praktickými věcmi a namísto v říši myšlenek se musí teď osvědčit ve věcech, které neústupně vyvstávají v reálném prostoru. Potom, jako padesátiletí muži, střízliví a zocelení, vyzkoušení v životním boji, vzdělaní stejnou měrou v teorii i praxi, nastupují na vedoucí místa. A sice automaticky, aniž by bylo ještě třeba volby – neboť nejlepší jsou již nalezeni. Stanou se filozofickými králi nebo královskými filosofy, o nichž Platón sní, kteří v sobě  sjednocují - jaký to ideál! – moc a moudrost.