Stránky jsou ve výstavbě.


Politická odpovědnost


Existuje více druhů odpovědnosti, například odpovědnost trestněprávní, morální apod. Nás však v této úvaze zajímat jen politická odpovědnost, o níž pojednává Hams Jonas ve svém díle „Princip odpovědnosti". V prvé kapitole této úvahy bude citován a parafrázován Jonas, druhá kapitola bude vlastním doplňkem a ve třetí kapitole se pokusíme o vlastní shrnutí úvahy. Úvaha je určena ke studijním účelům o obecných záležitostech členům Sdružení křesťanských seniorů.

 
 

Existuje více druhů odpovědnosti, například odpovědnost trestněprávní, morální apod. Nás však v této úvaze zajímat jen politická odpovědnost, o níž pojednává Hams Jonas ve svém díle „Princip odpovědnosti". V prvé kapitole této úvahy bude citován a parafrázován Jonas, druhá kapitola bude vlastním doplňkem a ve třetí kapitole se pokusíme o vlastní shrnutí úvahy. Úvaha je určena ke studijním účelům o obecných záležitostech členům Sdružení křesťanských seniorů.

Politická odpovědnost podle Jonase.

Jonas dále uvádí, že „existuje však ještě jeden zcela jiný pojem odpovědnosti, který se netýká ex-post-facto skládání účtů z toho, co bylo vykonáno, nýbrž determinace tím, co je třeba učinit; tomu se tedy necítím odpovědný primárně za své chování a jeho následky, ale za věc, jež na mé jednání vznáší nárok. Například odpovědnost za blaho druhých nejen ´vylučuje´ dané záměry činů podle jejich morální přípustnosti, nýbrž zavazuje k činům, které nejsou zamýšleny k žádnému jinému účelu. Toto být odpovědný ´za´ zde má očividně úplně jiný smysl než v předchozí, na sebe sama se vztahující skupině." Jedná se např. o otcovskou odpovědnost otce rodiny za život a zdraví dítěte nebo odpovědnost politikovu za blaho a obecné dobro občanů. Zdraví dítěte a obecné dobro obyvatel země jsou tedy tou „věcí", o kterou má dbát péče otce rodiny nebo politikova. Tato odpovědnost tedy předpokládá, že se jedná o budoucnost a že nejde o odpovědnost za jednání vedoucí k nějaké konkrétní škodě. Jonas v tomto ohledu uvádí, že k pochopení této odpovědnosti dospějeme, bereme-li v potaz svou zkušenost s „nezodpovědným jednáním". Přitom nemáme na mysli nezodpovědnost v tom smyslu, že někdo je zbavený odpovědnosti za své jednání, je nesvéprávný apod.

 
Přiložené soubory
Politická odpovědnost..doc