Stránky jsou ve výstavbě.


Národ

Národ je určitým typem lidského společenství. Pro svou závažnost bude vhodné se tímto pojmem zabývat. Poznatky o národu čerpáme jednak z interpretu, článek Zdeňka Pokorného, jednak z díla filosofa Maritaina a tyto poznatky budou použity jako citace a paradjgmata. Prvá kapitola této úvahy bude obsahovat pojem národ, ve druhé kapitole připojíme vlastní shrnutí. Úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
 

Národ je určitým typem lidského společenství. Pro svou závažnost bude vhodné se tímto pojmem zabývat. Poznatky o národu čerpáme jednak z interpretu, článek Zdeňka Pokorného, jednak z díla filosofa Maritaina a tyto poznatky budou použity jako citace a paradjgmata. Prvá kapitola této úvahy bude obsahovat pojem národ, ve druhé kapitole připojíme vlastní shrnutí. Úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů.

Společenství a společnost: Tyto dva pojmy bývají často směšovány a stávají se synonymy, přestože se od sebe velmi liší. Mají totiž přes svou podobnost různé povahové znaky. Obě společenské skutečnosti vycházejí z předpokladu, že existuje určitý objekt, u společenství nějaký fakt, který před pozdějším vytvořením a určením lidského rozumu a vůle vyvolá určitou psychologickou strukturu, společné cítění a mravy, zatímco ve společnosti jde o nějaký úkol a cíl, který má být realizován v závislosti na rozumu a vůli. Společenství je tedy výtvorem instinktu, dědičnosti za daných historických okolností, za působení momentů etniky, jazykových skupin, stávajících kmenů, klanů a společenské třídy. Naproti tomu společnost vytváří rozum a mravní síla, jedná se o obchodní organizace, odborové svazy, vědecké útvary, politické společnosti a politické strany. Lidské vztahy ve společenstvích jsou důsledek daných situací, historického prostředí, lidského chování, ovlivněného přírodou, zatímco vztahy ve společnostech jsou určeny a vytvářeny lidmi na základě nějaké ideje a iniciativy, vyplývající z dobrovolného rozhodování lidských osob.

 
Přiložené soubory
Národ.doc