Stránky jsou ve výstavbě.


Potíže současné demokracie

F.A.Hayek uvádí potíže naší současné demokracie, o nichž bude vhodné se zmínit v naší úvaze. Prvá kapitola obsahuje názory tohoto právníka a filosofa v citacích a parafrázích, ve druhé kapitole bude naše vlastní shrnutí problému. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu záležitostí ve věcech veřejných.

 
 

F.A.Hayek uvádí potíže naší současné demokracie, o nichž bude vhodné se zmínit v naší úvaze. Prvá kapitola obsahuje názory tohoto právníka a filosofa v citacích a parafrázích, ve druhé kapitole bude naše vlastní shrnutí problému. Úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu záležitostí ve věcech veřejných.

My Evropané na našem stupni vývoje a vzdělanosti přijímáme se samozřejmostí demokratickou formu vládního uspořádání a považujeme tuto formu za ideální. Někdy dokonce jdeme tak daleko, že ji pojímáme ve smyslu dogmatismu jako náboženství a zapomínáme na známá slova Winstona Churchilla, který si byl kriticky vědom nedostatků demokracie, ale vycházel ze stanoviska, že demokracie je tou nejlepší vládní formou, kterou máme k dispozici. Je proto našim úkolem spatřovat v ní formu nikoli ideální, nýbrž pouze optimální. Stali jsme se dědici poznatků filosofa Montesquieua (1689-1755), s jeho snahou oddělení ve státě moc zákonodárnou a výkonnou, známe také kritická stanoviska F. A. Hayeka (1899-1992) a jsme si vědomi toho, že musíme při praxi demokracie dodržovat určité kautely, abychom dosáhli
optimálního výsledku v pochopení a aplikaci takovéto vládní formy. Je samozřejmé, že přijímáme zcela právní formu demokracie, ale v této úvaze si budeme všímat těch okolností, kdy budeme musit na tuto formu hledět kritičtěji a přidržet se více ducha demokracie.

 
Přiložené soubory
Potíže současné demokracie.doc