Stránky jsou ve výstavbě.


Kritéria volby zastupitelů ve veřejných službách

Tato úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů ve věci státovědy a veřejných záležitostí. Prvá kapitola se věnuje učení filosofa, právníka a ekonoma F.A. Hayeka, který budu podán v citacích a parafrázích, druhá kapitola bude obsahovat druhy a formy států, třetí kapitola druhy a formy monarchií a ve čtvrté kapitole bude vlastní shrnutí.

 
 

Co je třeba znát pro volby do veřejných zřízení.

Velký filosof, právník, ekonom a politolog F.A. Hayek zastává názor, že neexistuje základní předpoklad, na kterém spočívá přesvědčení, že člověk se dopracoval k ovládnutí svého okolí hlavně svou schopností logické dedukce z explicitních premis a že by toto byla jediná cesta, jak omezit člověka na toto jednání, které je jedině důvodné a zbavit tak člověka mnoha z nejefektivnějších prostředků k dosažení úspěchu, které má. Není pravda, že lidské jednání vděčí za svou účinnost pouze nebo hlavně znalosti, kterou můžeme vyjádřit slovv a která tudíž mohou tvořit explicitní premisy nějakého sylogismu. Mnohé lidské instituce, které používáme při sledování svých záměrů, jsou ve skutečnosti výsledkem zvyků, obyčejů a postupů, které nebyly ani vymyšleny, ani jich nepoužíváme záměrně. Máme naději na úspěch svého jednání ne proto, že jsou také naši bližní vedeni známými záměry nebo známými vztahy mezi prostředky a cíli, nýbrž proto, že jsou také omezeni pravidly, jejichž účel nebo původ často neznáme a nejsme si ani vědomi jejich samotné existence. Lidstvo se podřizuje pravidlům, která ve společnosti platí, která se vyvinula selekcí a stala se tak produktem generací.