Stránky jsou ve výstavbě.


Žurnalistika

Klademe si otázku, zda nás dnešní stav našeho tisku uspokojuje nebo zda by neměl být uspořádán tak, aby lépe odpovídal požadavkům potřeb dnešní doby. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu obecných veřejných záležitostí.

 
 

Klademe si otázku, zda nás dnešní stav našeho tisku uspokojuje nebo zda by neměl být uspořádán tak, aby lépe odpovídal požadavkům potřeb dnešní doby. Tato úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů ke studiu obecných veřejných záležitostí.

Nacházíme se v oblasti hromadných mediálních prostředků, tisku, novin, časopisů a odborných tiskovin a očekáváme, že nás denní žurnalistika obohatí informacemi o dnešní situaci v našem státě, pokud se týče politického stavu a hospodářského a kulturního dění. Na tyto informace máme jako řádní občané a daňoví poplatníci nárok, aby nám byly v našem státě poskytovány v dostatečné míře a v náležité formě. Do dostatečné míry toho chybí dost a forma žurnalistického podání je špatná. Denně se nám kupí v tisku spousta nadávek, pomluv, invektiv a lží jako negativních stránek osobních a politických sporů mezi různými politiky a hospodářskými činiteli, kteří si touto cestou vyřizují své účty se stoupenci jiného směru. Na straně mediálních prostředků spočívá vina na tom, že tyto negativní projevy se tiskem umožňují a přispívají k disharmonii lidské společnosti ve státě a k obecnému znechucení občanů. Tento neradostný stav se navíc odráží ve ztrátě politických preferencí různých politických stran ve státě, v zájmu občanů o jejich nutnou angažovanost v politické aktivitě ve prospěch celého státu. Avšak aktivita „investgativní složky medií" je velmi záslužná!

 
Přiložené soubory
1 Žurnalistika..doc
 
1 Žurnalistika..doc