Stránky jsou ve výstavbě.


Geopolitika

Druhem politiky „geopolitika" se zabýval politolog Jacques Rupnik. Poněvadž tento pojem je dnes v souvislosti s kauzou Ukrajiny denně pronášen, bude vhodné, když se jím budeme také zabývat v této úvaze. Rupnik bude zmiňován v citacích a parafrázích v prvé kapitole úvahy, zatímco druhá kapitola bude obsahovat naše shrnutí problematiky. Úvaha je určena ke studijním účelům členů Sdružení křesťanských seniorů o věcech obecného významu.

 
 

Druhem politiky „geopolitika" se zabýval politolog Jacques Rupnik. Poněvadž tento pojem je dnes v souvislosti s kauzou Ukrajiny denně pronášen, bude vhodné, když se jím budeme také zabývat v této úvaze. Rupnik bude zmiňován v citacích a parafrázích v prvé kapitole úvahy, zatímco druhá kapitola bude obsahovat naše shrnutí problematiky. Úvaha je určena ke studijním účelům členů Sdružení křesťanských seniorů o věcech obecného významu.

Slovník cizích slov vymezuje pojem geopolitiky jako politický soubor názorů zdůrazňujících význam zeměpisných podmínek pro vývoj společnosti, a to buď na základě představy o vládnoucím národu a rase, jimž se musí podrobit ostatní národy (např. nacismus) nebo na základě představy o vedoucí úloze určitého státu v rozsáhlé zeměpisné oblasti.

 
Přiložené soubory
Geopolitika..doc