Stránky jsou ve výstavbě.


Pragmatismus

V politice a státovědě se často setkáváme s pojmem pragmatická politická strana, obsahující odkaz na filosofický pojem pragmatismus. Nebude na škodu, když se budeme trochu zabývat filosofickým obsahem tohoto pojmu. V prvé kapitole věnujeme svou pozornost hlasu a stanovisku některých cizojazyčných moderních filosofických slovníků, zatímco ve druhé kapitole se pokusíme podat kritické a principiální stanovisko k této problematice. Názory jednotlivých autorů budeme podávat v citacích a parafrázích. Tato úvaha jeurčena pro studijní potřebu členů Sdružení křesťanských seniorů.

 
 

V politice a státovědě se často setkáváme s pojmem pragmatická politická strana, obsahující odkaz na filosofický pojem pragmatismus. Nebude na škodu, když se budeme trochu zabývat filosofickým obsahem tohoto pojmu. V prvé kapitole věnujeme svou pozornost hlasu a stanovisku některých cizojazyčných moderních filosofických slovníků, zatímco ve druhé kapitole se pokusíme podat kritické a principiální stanovisko k této problematice. Názory jednotlivých autorů budeme podávat v citacích a parafrázích. Tato úvaha jeurčena pro studijní potřebu členů Sdružení křesťanských seniorů.

Pragmatismus ve světle cizojazyčných moderních filosofických slovníkú.

Slovník cizích slov: Podle slovníku cizích slov pragmatismus je směr pokládající za hlavní kritérium pravdy její praktickou hodnotu a užitečnost, která vyhovuje zájmům jednotlivce; jedině praktické důsledky mohou podle pragmatismu ukázat hodnotu idejí; filosoficky vychází pragmatismus z Kantova praktického rozumu, stojí blízko positivismu a empirismu, proti němuž však vyzdvihuje náboženskou zkušenost; zdůrazňuje pluralistický indeterminismus, koncipuje personalismus, svobody a nový moderní humanismus. Jeho stoupenci byli filosof James a Dewey, u nás Karel Čapek a částečně T.G. Masaryk.
Od tohoto pojmu odvozené adjektivum pragmatický představuje lidské kvality: dbající příčinného vztahu, příčinné a vnitřní souvislosti; týkající se pragmatismu, užitečný, praktický, odpovídající praxi, skutečnosti, realitě, zkušenostem.

 
Přiložené soubory
Pragmatismus 1.doc