Stránky jsou ve výstavbě.


Pozvánka na 5. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014

Milé sestry a vážení bratři ,

dovoluji si Vás jménem OV KDU-ČSL Praha 1 pozvat na 5. členskou schůzi naší organizace v roce 2014 .

Naše setkání se bude konat ve čtvrtek 20.11.2014 od 17.00 hod. v paláci Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2 .

Tentokráte se sejdeme v knihovně ve 3. patře .

 
 

Milá sestro, Vážený bratře,
jménem obvodního výboru KDU-ČSL Praha 1 si Tě dovoluji
co nejsrdečněji pozvat na 5. členskou schůzi KDU-ČSL Praha 1 v roce 2014, která se koná ve čtvrtek 20.11.2014 od 17.00 hod. ve 3. patře, v knihovně paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2

Program členské schůze :
- Zahájení
- Přijetí nové členky
- Politická informace ( zprávy z CV, CK, PMP a PMV )
- Zhodnocení voleb komunálních , magistrátních a senátních 2014
- Povolební vyjednávání
- Diskuze
- Ukončení členské schůze
- Pozvánka na vánoční setkání pražských členů KDU-ČSL konané ve velkém sále paláce Charitas 16.12.2014

Na této členské schůzi budete moci zaplatit nové členské příspěvky na rok 2014 .

S pozdravem
Zdař Bůh