Stránky jsou ve výstavbě.


BÉMOKRACIE NENÍ DEMOKRACIE!

Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se před budovou nové radnice na Mariánském náměstí uskutečnila pod heslem „Bémokracie není demokracie – Chceme změnu!“ manifestace, jejímž svolavatelem byl místopředseda pražské KDU-ČSL Jan Wolf.

 
 

Ve čtvrtek 25. 3. 2010 se před budovou nové radnice na Mariánském náměstí uskutečnila pod heslem „Bémokracie není demokracie – Chceme změnu!“ manifestace, jejímž svolavatelem byl místopředseda pražské KDU-ČSL Jan Wolf.

Přímým impulsem ke svolání demonstrace bylo nedemokratické rozhodnutí primátora Béma zrušit všechna jednání zastupitelstva v měsíci dubnu a květnu 2010. Od roku 1990 k tomuto kroku nepřistoupil ještě žádný pražský primátor.

„Tak bezprecedentní krok, jakým je zrušení schůzí zastupitelstva, patří skutečně do zemí jižní Ameriky nebo do zemí, ve kterých je vedoucí úloha strany zajištěna zákonem. Komunisté však alespoň demokracii předstírali, zatímco Rada hl. m. Prahy ji prostě ignoruje a pošlapává,“ uvedl organizátor akce Jan Wolf.

Chování Pavla Béma nasvědčuje tomu, že jeho strach z neúspěchu, z odvolání či možná trestního stíhání je tak velký, že potlačuje základní principy demokracie – tedy otevřené jednání a kontrolu zastupitelstvem.

Právě současní i bývalí zastupitelé byli hlavními řečníky protestní manifestace. Na improvizovaném pódiu tak vystoupil předseda pražské KDU-ČSL Marián Hošek, bývalý primátor Jan Kasl či zastupitelé Jana Ryšlinková, Jiří Witzany a Petra Kolínská.

Na závěr přečetl Jan Wolf následující prohlášení směřované primátorovi města:

Arogance současného vedení pražské radnice pod vedením primátora Béma již překorčila únosné meze, srovnatelné snad jen s chováním komunistických papalášů. Vyzýváme proto primátora Béma a jím vedenou radu města k okamžitému obnovení pravidelných měsíčních jednání zastupitelstva a tím obnovení demokratické diskuse v místě tomu určeném – jednacím sále radnice. Pane Béme, pokud se bojíte demokratické diskuse a soutěže, odstupte! Pro aroganci, zpupnost a zbabělost není ve vedení našeho města již místo!

V Praze 25.3.2010                                                                        Jan Wolf
                                                       předseda OV KDU-ČSL Praha 1 a Místopředseda PMV KDU-ČSL
                                                           

 
  Obrázky