Naši lidé na radnici v letech 2002 - 2006

Petr Burgr, zástupce starosty

Telefon: 221 097 218, 602 233 616
E-mail: pburgr@p1.mepnet.cz
Působnost: majetek - bytové hospodářství (byty, nebytové prostory, opravy, včetně investic) - správa a evidence majetku
- předseda klubu zastupitelů KDU-ČSL
- člen Komise obecního majetku
- člen Investiční komise
Ing. Pavel Vlach, zástupce starosty
Telefon: 221 097 246, 221 097 215
E-mail: pvlach@p1.mepnet.cz
Působnost: oblast bezpečnosti a prevence kriminality; doprava; oblast rozvoje občanské společnosti a práce s mládeží; místopředseda Bezpečnostní rady MČ Praha 1 a Krizového štábu MČ Praha 1; zástupce MČ Praha 1 ve Svazu měst a obcí ČR
- předseda Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
- člen Komise územního rozvoje
- člen Komise pro výchovu a vzdělávání
- člen Komise dopravní
- člen Mediální pracovní skupiny
MUDr. Jan Petránek, člen zastupitelstva
Telefon: 257 316 552, 257 532 420
E-mail: jan.petranek@cmail.cz
Bez politické příslušnosti.
- člen Zdravotní komise
Mgr. Jan Cieslar
Telefon: 724 062 832
E-mail: cieslar@seznam.cz
- člen Komise životního prostředí
Mgr. Vladimír Koronthály
E-mail: vkoronthaly@centrum.cz
- člen Komise dopravní
PhDr. Jan Jakub Outrata
- člen Komise územního rozvoje

 

Stenografické záznamy ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1